A hamarosan életbe lépő változásoknak köszönhetően színesedik a brit igazságszolgáltatás dolgozóinak összetétele: jogtanácsosok, szabadalmi ügyvivők és védjegyjogi szakismerettel rendelkező jogászok is szerepet kapnak a jogszolgáltató testületekben.

A tervezett változásokat a lordkancellár, Falconer Lord július 13-án jelentette be a szigetországban bel- és igazságügyi hatáskörökkel egyaránt felruházott miniszteriális szerv, a Department for Constitutional Affairs részéről. A bejelentéssel együtt megjelent egy vitaanyag a bírói kar összetételének szélesítéséről.

A változásokat lehetővé tevő törvények kidolgozása a parlament munkarendje által szabott időbeli keretek között történik majd meg.
A szabadalmi ügyvivők és a védjegyjogban jártas szakemberek a Patents Court-on, továbbá iparjogvédelmi hatáskörökkel rendelkező alsóbb szintű bíróságokon vállalhatnak bírói szerepet, míg jogtanácsosok főleg az elsőfokon eljáró jogszolgáltató testületek munkájában vehetnek részt a jövőben.

A lordkancellár hangsúlyozta, hogy a bírák kijelölése továbbra is alkalmasságtól függő kérdés lesz és a jelentkezőket „szigorú, erős versenyeztetéssel járó és a szakmai érdemeket szem előtt tartó kiválasztási eljárásnak” vetik alá.