Az Európai Parlament már nyári szünetét tartja, az Európai Bizottság és a tagállamok azonban, még sűrű napirend elé néznek a vakáció előtt. Hétfőn ülnek össze a külügyminiszterek és az agárminiszterek is. Mindkét Tanács érzékeny ügyeket tárgyal: szó lesz az EU bővítéséről, valamint a cukorpiaci reformról is.

A külügyminiszterek megbeszélést folytatnak a brit elnökség munkaprogramjáról, a bővítésről és más külpolitikai ügyekről is. A legérzékenyebb kérdés várhatóan az EU további bővítése, a Törökországgal és esetlegesen Horvátországgal való csatlakozási tárgyalások megkezdése. A tagállamok tárgyalnak az Európai Bizottság nemrégiben ismertetett „útitervéről”, amely a török csatlakozási tárgyalások menetét vázolja fel. A javaslatról nem várható döntés.

A tagállamok várhatóan újra elmarasztalják Horvátországot, amiért nem működik teljes körűen együtt a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel Ante Gotovina, háborús bűnökkel vádolt, volt tábornok kiadatásában. Ausztria, Magyarország és Szlovákia ugyanakkor valószínűleg ragaszkodik majd hozzá, hogy amennyiben a török csatlakozási tárgyalások valóban megindulnak októberben, a horvát tárgyalásokat is meg kell kezdeni.

A külügyminiszterek előkészítik az EU-Kína csúcstalálkozót, és tárgyalnak a zimbabwei, az üzbegisztáni, az iráni és a közel-keleti helyzetről is.

A napirendre később felkerült az Észtország és Oroszország közötti határvita kérdése is. Moszkva június végén jelentette be, hogy mégsem írja alá a májusban, több mint egy évtizedes vita után aláírt megállapodást, miután az észt parlament a megegyezés előszavában említést kívánt tenni az ország szovjet megszállásáról. A megállapodás a szovjet időknek megfelelően határozta volna meg a határokat.

Cukor és csirke

Az agrárminiszterek asztalán két téma szerepel: az ellentmondásos cukorpiaci reform és a broiler csirke tartásáról szóló új szabályok kidolgozása.

A brit elnökség egyik legkényesebb feladata az EU cukorpiaci reformjának elfogadatása a tagállamokkal. Az Európai Bizottság javaslatait hétfőn vitatja meg a mezőgazdasági tanács, miközben a cukorrépa termelők demonstrációt terveznek Brüsszelben. A Bizottsági elképzeléseket több EU tagállam sem támogatja, köztük Észtország, Finnország, Görögország, Írország, Litvánia, Olaszország, Portugália és Spanyolország.

Az ülés másik témája a broiler csirkék tartására vonatkozó új szabályok megállapítására tett bizottsági javaslat lesz.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság július 20-án tartja nyári szünet előtti utolsó ülését. Az ülésen a biztosok várhatóan kialakítják véleményüket Portugália deficitjének és államadósságának ügyében.

Lisszabon lesz a témája Günter Verheugen jelentésének is, melyben a biztos a tervezett gazdaságélénkítő és versenyképesség növelő intézkedéseket mutatja be. A tagállamoknak októberre kell elkészíteniük akcióterveiket a bizottsági javaslatok alapján.

Jacques Barrot, közlekedéssel foglalkozó biztos a tömegközlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzésekről tesz közzé jelentést, míg Margot Wallström az EU kommunikációjával kapcsolatban tesz javaslatokat.

Jan Figel, oktatásért, képzésért, a kultúráért és a soknyelvűségért felelős biztos az EU fordítási kapacitásáról tesz közzé adatokat, kiemelve a szükséges intézkedéseket a 2007-ben esedékes román és bolgár csatlakozás előtt.