Az Európai Bíróság döntése szerint, melyet a spanyolok kezdeményeztek, a brit gyarmatnak is eleget kell tennie az uniós adószabályozás rendelkezéseinek, beleértve a pénzügyi átláthatóság követelményét. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a tagállamok a gibraltári befektetésekről is kérhetnek információkat.

A döntés a spanyol kormány és a gibraltári brit hatóságok vitájának vet véget. Spanyolország kérte a gibraltári áfa-mentesség megszüntetését és azoknak a pénzügyi információknak a kiszolgáltatását, amelyek megadása az unión belül jogszabályilag kötelező. A bíróság az áfa-mentesség kérdésében nem határozott, de azt kimondta, hogy az adózással kapcsolatos információcseréből Gibraltár sem vonhatja ki magát. Eddig a brit hatóságok azzal érveltek, hogy az uniós törvények nem kötelezőek Gibraltárban, amelynek területét Nagy-Britannia 1973-as EU-csatlakozásakor nem vonták a szerződés hatálya alá.