A kozmetikai termékekre vonatkozó Európai Uniós szabályozást a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet ültette át a hazai jogrendbe. A rendelet mostani módosításával az ez év januárban és júniusban megjelent Európai Uniós irányelvek (2005/9/EK, 2005/42/EK) előírásainak teljes körű átvétele valósul meg.

A kozmetikai termékek egyes összetevőire vonatkozó újabb és újabb ismeretek alapján a szabályozásban szükségessé váló módosításokat az EU rendszeresen irányelvben teszi közzé, az előírásoknak a fenti jogszabályba történő átvétele jogharmonizációs kötelezettségünk.

A módosítás következtében:

  • bővül a kozmetikai termék gyártásához fel nem használható anyagok és vegyületek köre, az ilyen anyagot tartalmazó kozmetikai termékek 2006. március 31-ét követően nem hozhatók kereskedelmi forgalomba,
  • kiegészül a kozmetikai termékben ultraibolya sugarakat kiszűrő anyagként, illetve tartósítószerként felhasználható anyagok köre, három színezék felhasználhatósága pedig megszűnik,
  • a módosítás megszünteti a kozmetikai termékre vonatkozó előzetes adatkérés lehetőségét a hatóság részéről és szűkíti a bejelentendő adatok körét is. Ennek értelmében nem kell bejelenteni a következőket: összetevők felsorolása, tárolási körülmények, minőségmegőrzés legrövidebb ideje, elővigyázatossági előírások, stb. Természetesen a terméken levő fogyasztói információ szolgáltatás nem változik.
  • a kozmetikai termék egyedi csomagolásán az „összetevők” szó mellett vagylagosan az „ingredients” szó is alkalmazhatóvá válik magyar nyelvre történő lefordítás nélkül.

A rendelet intézkedései augusztusban lépnek életbe. Megjelent 2005. augusztus 2-án, a Magyar Közlöny 107. számában.