Az egészségügyi ellátórendszer átláthatóbbá, igazságosabbá és finanszírozhatóbbá tétele érdekében a 21 lépésben megfogalmazott intézkedés-sorozat egyik jelentős pontja az egészségbiztosítási kasszában a fekvő- és járóbeteg-ellátásra rendelkezésre álló források összevonása, ill. a finanszírozási eljárásrend módosítása.

Az egészségügyi miniszter 31/2005. (VIII. 2.) EüM rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A rendelet legfontosabb elemei: Az egészségügyi ellátás költséghatékonyabb, ésszerűbb, a betegek számára is előnyösebb működésének egyik feltétele a járóbeteg-ellátás szerepének erősítése a kórházi fekvőbeteg-ellátással szemben. Ez a lépés a beteg és a költségvetés érdekeit egyszerre szolgáló finanszírozás alkalmazásában teszi érdekeltté az egészségügyi szolgáltatókat.

  • Emelkednek a járóbeteg-szakellátás egyes eljárásainak finanszírozási díjtételei

Azon beavatkozások esetében, amelyek fekvő- és járóbeteg-ellátásban egyaránt elvégezhetők, az egészségbiztosítási kasszából az eddiginél magasabb térítést fog kapni az a szolgáltató, amelyik az adott beavatkozást járóbeteg-szakellátásban végzi el. Mintegy 70 beavatkozás típus esetében 3-6-szorosára, egyes eljárásoknál 10-szeresére emelkedik a biztosító által fizetett térítés. Több eljárás pontszáma más hasonló eljáráshoz viszonyítva harmonizáltan, egységes pontértéken került meghatározásra.

  • A HBCS karbantartás célja a napi gyakorlatot tükröző, ésszerű, arányos díjtételek megállapítása

A finanszírozási eljárás során a szakmapolitikai elvek érvényesülése, illetve a valós gyakorlat szerinti működés érdekében, az egészségügyi kormányzat, illetve a finanszírozó folyamatosan figyelemmel kíséri, és az egészséggazdasági adatok ismeretében szükség szerint felülvizsgálja, karban tartja a rendszer működését.

A módosítások megfogalmazásában nagy segítségünkre voltak az illetékes szakmai kollégiumok.

A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2005/107. számában.
Hatályba lép 2005. szeptember 1-én.