Az Európai Unión belüli utazásra jogosító személyi igazolványt kaphatnak a határon túli magyarok – A Népszabadság szerint ezt a lehetőséget mérlegeli a kormány. Ezzel a kettős állampolgárság megadása nélkül is biztosítható lenne, hogy a környező államokban élő magyar nemzetiségűek a kontinens huszonöt államában gyakorlatilag szabadon mozoghassanak.

Esetükben is csupán az az általános korlátozás érvényesülne, hogy hat hónapon belül legfeljebb kilencven napig tartózkodhatnának az unió területén – írja a lap. Erről mindeddig nem esett szó, de modellként a görög megoldás szolgálhat, mert Athén az Albániában élő görög kisebbséggel szemben – Brüsszel jóváhagyásával – különleges elbánást alkalmaz.

A Határon Túli Magyarok Hivatalának honlapján található egyik dokumentum szerint Görögország először hat hónapra szóló nemzeti, tehát csak saját területére érvényes vízumot ad ki, amelynek birtokában a kérelmező felkeresheti a kijelölt rendőrkapitányságot, ahol a görög nemzetiségű, de idegen állampolgárok számára rendszeresített személyi igazolványt kap.

Ez a görög nemzetiségűeket az anyaország területén való korlátlan tartózkodásra és munkavállalásra is jogosítja, emellett ők – az uniós polgárokra vonatkozó általános feltételek mellett – más EU-tagállamokba is beutazhatnak. Erről Athén külön megállapodást kötött az unióval.

A görög származású albán állampolgárok számára kiadható “speciális személyi igazolvány” megilleti a házastársakat és a közvetlen családtagokat is. A kedvezmény megadása előtt azonban a kérelmezőnek igazolnia kell a nemzetiségi hovatartozását; az erről szóló dokumentumot korábban az Albániában élő görögök egyesülete állította ki, a visszaélések miatt azonban a származást most már a tiranai görög nagykövetség vizsgálja.