Az ÁPV Rt. meglepetéssel értesült a Budapest Airport Rt. üzemi tanácsa, és a Budapest Airport Rt. közötti, nem peres eljárásban a Fővárosi Munkaügyi Bíróság által hozott elsőfokú, nem jogerős végzésről, amelyben a bíróság az ÁPV Rt. által lefolytatott Budapest Airport Rt. részvényeinek értékesítésére vonatkozó privatizációs eljárás során az ÁPV Rt. által a pályázók részére átadott pályázati kiírás érvénytelenségével kapcsolatban tesz megállapításokat.

Az ÁPV Rt. leszögezi, hogy a Budapest Airport Rt. privatizációs eljárása során minden jogszabályon alapuló kötelezettségének eleget tett és a jövőben is eleget fog tenni, ide értve a munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos előírásokat is.

Mindezek alapján az ÁPV Rt. a végzésben a privatizációs eljárással kapcsolatban tett megállapításokkal nem ért egyet, és biztos abban, hogy a rendelkezésére álló jogi eszközöket sikerrel fogja igénybe venni álláspontjának alátámasztására.

Az ÁPV Rt. a Privatizációs törvényben kapott felhatalmazás alapján a gazdasági rendszerváltás végrehajtása és lezárása érdekében, a hozzárendelt vagyon részét képező vagyontárgyak, tulajdonrészek értékesítése során folytatja a BA Rt. privatizációs eljárását, a vonatkozó törvényi és szakmai előírások körültekintő betartása és figyelembevétele mellett.

Az ÁPV Rt. a BA Rt. privatizációja kapcsán is, mint minden múltbeli és jövőbeli tranzakció során, különösen nagy gondot fordít arra, hogy a privatizációban érintett munkavállalók jogai és érdekei a privatizációs eljárásban érvényesüljenek. Ennek érdekében 2005. márciusa óta folyamatos írásos és szóbeli egyeztetéseket és véleménycserét folytat a BA Rt. munkavállalóit képviselő szakszervezetekkel és az üzemi tanáccsal, továbbra is bízik abban, hogy a Társaság üzemi tanácsa által kezdeményezett bírósági eljárás ellenére is folytatható a konstruktív együttműködés és a privatizáció kapcsán a munkavállalói érdekképviseletek által támasztott anyagi és egyéb igények tekintetében mielőbb, minden érintett fél számára elfogadható megállapodás születhet.