Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a köztársasági elnöknek a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvénnyel kapcsolatos előzetes normakontrollra irányuló indítványával.

Az államfő a választójog egyenlősége szempontjából fogalmazott meg aggályokat.

Az alkotmánybírók megvitatják azt az indítványt, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek a szülői felügyeletre vonatkozó egyik rendelkezése.

Kedden kerül a testület elé a köztársasági elnöknek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítványa.

Egy indítványozó az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény számos rendelkezése alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.