2005. július 1-én lépett hatályba, a megtakarításokról szóló 2003/48-as számú uniós irányelv. A jogszabály célja az, hogy lehetővé tegye a külföldön szerzett kamatjövedelmek megadóztatását. Ez 22 tagállam esetében automatikus információcserével történik.

Az automatikus információcsere során a kamatot kifizető (pl. bank) tájékoztatja a magánszemély illetősége szerinti állam adóhatóságát, a külföldön megszerzett kamat összegéről. Ilyen módon a magyar adóhatóság is automatikusan értesítést kap arról, hogy a magyar illetőséggel rendelkező természetes személy mekkora összegű kamatjövedelmet szerzett a 22, információcserében részes tagállamban.

Az irányelv értelmében a kamatjövedelem kizárólag a haszonhúzó természetes személy, azaz a végső kedvezményezett illetősége szerinti államban adóztatható. Magyarországon a kamatjövedelem adója 0 százalék, ezért a magyar illetőséggel rendelkezőknek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, kivéve a forrásadóztatást alkalmazó tagállamokat.

Ausztria, Belgium és Luxemburg átmenetileg nem alkalmazza az automatikus információcserét, az átmeneti időszakban ezek az államok forrásadót vetnek ki.

A forrásadó mértéke 2005-2007 között 15%, 2008-2010 között 20%, végül 2011-től 35%.
A kamat utáni forrásadót az adóztató tagállamokban a kifizető vonja le. A levont adó 25 százalékát a tagállam visszatartja, 75 százalékát pedig átutalja az érintett másik tagállam illetékes hatóságának, Magyarországon az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak. Az adóhivatalhoz ugyanakkor csak az adó említett része érkezik be, a magánszemélyektől nem kap automatikusan adatot.

Lehetőség van arra, hogy a forrásadót alkalmazó államokban kivetett adó alól a magánszemély mentesüljön.
Erre akkor van lehetőség, ha a haszonhúzó felhatalmazza az ezen országokban működő bankot a rá vonatkozó személyes adatok APEH részére való megküldésére, vagy akkor, ha a magánszemély saját maga megadja az említett személyes adatokat az illetősége szerinti adóhatóságnak. Ez utóbbi esetben a bejelentés alapján igazolást állít ki az adóhatóság, amit a magánszemély bemutat a külföldi kifizetőnek.

A szükséges személyes adatok köre a magánszemély személyazonosságára, illetőségére és bankszámlaszámára, ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározására és a kamat összegére terjed ki.

Amennyiben a haszonhúzó magánszemély a fentiek szerint jár el, a kifizető nem von le forrásadót az elért kamatjövedelemből.

A felhatalmazás, vagy az adatok bejelentésének elmulasztása esetén a külföldi kifizető az adót levonja, de azt az APEH kérelemre visszafizeti.

A visszafizetés a jóváírás napján érvényes hivatalos devizaárfolyam alapján forintban történik, a kérelemtől számított 30 napon belül.