Az Alkotmánybíróság 2005. szeptember 6-én tartott teljes ülésén elutasította a gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet kiskereskedelmi árrést befagyasztó rendelkezése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat.

Elutasította az Alkotmánybíróság azon indítványokat is, melyek mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kérték az árrés rögzítése által okozott bevételkiesés kompenzálásának elmaradása miatt.

A testület szerint az egészségügyi miniszter a hatósági árszabályozásra vonatkozó törvényi előírások keretei között alkotta meg vizsgált rendelkezéseket. A kieső jövedelem rendelet által ígért pótlására az Alkotmányból nem vezethető le jogalkotási kötelezettség.

A határozathoz dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleményt csatolt.