Ismerje meg a jogait! E füzet segítségével az előállított, őrizetben és előzetes letartóztatásban lévő személy a fogva tartásra vonatkozó alapvető szabályok ismerhetők meg.

A tájékoztató első része tartalmazza az előállításra és az őrizetre vonatkozó alapvető szabályokat. Mivel a jelenlegi jogi szabályozás szerint az előzetes letartóztatás végrehajtása rendőrségi fogdán és büntetés-végrehajtási intézetben (bv. intézetben) lehetséges, a füzetben az előzetes letartóztatás szabályozásának ismertetése két fő részre tagolódik. A tájékoztató második részből ismerhetők meg azok a szabályok, melyek a bv. intézetben előzetes letartóztatásban lévő fogva tartottak jogait és kötelezettségeit tartalmazza, a harmadik részben a fogdán fogva tartott előzetes letartóztatottakra vonatkozó főbb szabályok találhatók meg.

A tájékoztató füzet megjelenését az Európai Unió Phare programja és a Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute) támogatta. Tartalmáért a kizárólagos felelősséget a Magyar Helsinki Bizottság viseli; az semmilyen vonatkozásban nem tekinthető úgy, mint amely az Európai Bizottság vagy a Nyílt Társadalom Intézet véleményét tükrözi.

A füzet letölthető a Magyar Helsinki Bizottság honlapjáról:
http://www.helsinki.hu/article.cgi?…
PDF: http://www.helsinki.hu/…arian-A5.pdf