A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2005. szeptember 20-án tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Kft. versenyjogsértő ajánlatokat küldött ügyfeleinek. A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta, és 10 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.

A 2004-ben alakult Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Kft. szakmai telefonkönyvet működtet az Interneten. Ügyfélköre bővítése céljából postai úton szerződéses ajánlatokat küldött a potenciális hirdetőinek.

A Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Kft. a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott, amikor szerződési ajánlatát olyan formában juttatta el a fogyasztóknak, amely egy már korábban megkötött szerződés alapján kibocsátott számla látszatát keltette.

Az Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Kft. által alkalmazott üzleti fogás azt eredményezte, hogy a postai küldemény ajánlat jellege rejtve maradhatott az üzletfelek előtt, és azt hihették, hogy az egy előzőleg már létrejött szerződés következményeként került megküldésre. Sárgaoldalak Cégnévsorkiadó Kft. megtévesztése abban állt, hogy úgy tett, mintha már szerződése lenne az adott potenciális hirdetővel.
A bírság összegének megállapítása során a Versenytanács figyelembe vette, hogy a jogsértőnek minősülő, nem tisztességes üzletvitel képezi a vállalkozás tevékenységének alapját.