Az adatvédelmi biztos közleményt tett közzé az aláírásgyűjtések bejelentési kötelezettségéről.

Az utóbbi idõben ismételten azt tapasztalom hogy olyan aláírásgyûjtésekrõl számol be a sajtó, amelyeket elõzõleg nem jelentettek be a hivatalomhoz. Az Adatvédelmi Biztos Irodája tapasztalatai szerint sok kezdeményezõ nincs tisztában a személyes adatok ilyen módon történõ gyûjtésének szabályaival. Az adatvédelmi törvénynek megfelelõen a kezdeményezõknek minden esetben el kell számolniuk – elsõsorban az érintettek felé – az adatgyûjtéssel összefüggésben minden lényeges körülményrõl, tervrõl, annak megvalósításáról (adatkezelés célja, ideje, mértéke, hozzáférõk köre, adattovábbítás), függetlenül attól, hogy céljuk jogszabály módosítás kezdeményezése, vagy egyszerû véleménynyilvánítás, rokonszenv illetve tiltakozás kinyilvánítása.

Az aláírásgyûjtéshez csatlakozók csak úgy tudják gyakorolni információs önrendelkezési jogukat, csak úgy adhatják önként hozzájárulásukat személyes adataik kezeléséhez, ha pontosan tudják, milyen kezdeményezésrõl van szó, kik és milyen célból kezelik az adatokat, s mi azok késõbbi sorsa.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az aláírásgyûjtésre vonatkozó alkotmányi és törvényi elõírások sorában (pl. az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló törvény, a választási eljárásról szóló törvény) tekintettel kell lenni a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 28. §-ára is, mely szerint az adatkezelõ köteles e tevékenységének megkezdése elõtt az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni az adatkezelés célját; az adatok fajtáját és a kezelésük jogalapját; az érintettek körét; az adatok forrását; a továbbítandó adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját; a törlési határidõt. Az adatvédelmi biztos nyilvántartási azonosítót ad a bejelentkezõnek, ezt fel kell tüntetni minden továbbításnál, nyilvánosságra hozásnál, kiadásnál.

A bejelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthetõ a http://abiweb.obh.hu/adatlap/ címrõl, vagy átvehetõ az Országgyûlési Biztosok Hivatala portáján (1051 Budapest, Nádor u. 22.).

Budapest, 2005. szeptember 22.

Dr. Péterfalvi Attila