A kisebbségi önkormányzati választásokról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezéseinek a köztársasági elnök által kezdeményezett előzetes vizsgálatáról az Alkotmánybíróság 2005. szeptember 27–én tartott ülésén határozatot hozott.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény 68. §-ának (3) bekezdése alkotmányellenes. A törvénynek e szerint a rendelkezése szerint a települési kisebbségi önkormányzati választásokon a legtöbb szavazatot elnyert – és meghatározott feltételeknek megfelelő – önkormányzati tag a megbízatás vállalásával egyúttal tagjává válik a helyi önkormányzat képviselő-testületének. A helyi önkormányzat képviselő-testületének ilyen módon tagja lehet az, akire nem szavazhatott a helyi önkormányzati választásokon választásra jogosult minden választópolgár. Ez a megoldás sérti a választójog egyenlőségének és közvetlenségének elvét.