Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg amiatt, mert a törvényhozó a kisajátításról szóló törvényerejű rendeletet nem igazította hozzá a kisajátítással szemben az Alkotmány 13. § (2) bekezdésében megállapított követelményekhez.

A hatályos jogban a kisajátítást az 1976. évi 24. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Ktvr.) szabályozza, amely a rendszerváltást megelőzően más társadalmi, gazdasági viszonyok között született. A jogállami alkotmány hatályba lépését követően – főként a 90-es évek elején – a Ktvr.-t több alkalommal módosították, azonban ezek a módosítások nem eredményezték a kisajátítási jognak – a rendszerváltás során a gazdasági és tulajdoni viszonyokban bekövetkezett gyökeres változások által igényelt – átfogó, koncepcionális átalakulását. Ezért a hatályos kisajátítási jog számos olyan ellentmondást hordoz és olyan szabályt tartalmaz, amelyek ellentétesek az Alkotmány 13. §-ában szabályozott alapvető joggal.

Ezért a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítása mellett az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotási kötelezettségének 2007. június 30-ig tegyen eleget.