Megjelent a Magyar Közlöny, 2005/122. számában a 186/2005. (IX.13.) Kormány rendelet az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1997. óta évente hirdet pályázatot az „Ipari Park” cím elnyerésére. 2005-ben 165 „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet működik. Ezek döntő többségét települési és kistérségi gazdaságfejlesztő céllal hozták létre. Az „Ipari Park” címet elnyert parkok jelenleg több mint 9.000 hektár területtel rendelkeznek, ahol több mint 2.500 vállalkozás működik 140 ezer foglalkoztatottal. Az ipari parkok a gazdaság fejlődésének fontos komponensei, mert:

  • a koncentrálódó szakértelem és termelési kapacitások révén megkönnyítik a vállalati hálózatok és klaszterek kialakítását,
  • segítik a nagy hozzáadott értéket létrehozó új iparágak megtelepedését,
  • lehetőséget biztosítanak komplex vállalkozás-fejlesztési rendszerek kialakítására (innovációs központ, inkubátorház, kompetencia központ, logisztikai központ, stb.).

A Kormány 2005. szeptember 7-ei ülésén rendeletet fogadott el az “Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről. Az új jogszabály a kiemelkedő, „Ipari Park” címmel már rendelkező szervezetek számára lehetőséget ad az “Integrátor Ipari Park” cím elnyerésére, ami szakmai kitüntetést jelent. A rendelet emellett létrehozza a “Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park” címet is olyan ipari parkok számára, amelyek aktívan vesznek részt a kistérség fejlesztésében. A két minősített cím elnyeréséhez az „Ipari Park” címmel rendelkező területeknek további követelményeket kell kielégíteniük; ilyen az ipari park irányítására főállású szakember alkalmazása, valamint „Integrátor” ipari park esetében a térség más ipari parkjaival folytatott szoros együttműködés, “Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park” esetében pedig az inkubátorház működtetése, valamint a kistérségi gazdaságfejlesztésben történő aktív részvétel. Az ipari parkok bekapcsolódása a területfejlesztés intézmény-rendszerébe pótlólagos – elsősorban emberi és kapcsolati – erőforrásokkal erősíti a térségfejlesztést. A minősített címmel rendelkező ipari parkok segítik a kistérségi és a regionális gazdaság-fejlesztő programok végrehajtását, és hozzájárulnak az arányosabb térszerkezet kialakulásához, a hátrányos helyzetű térségek felzárkózásához.

Az „Ipari Park” és a minősített ipari park címek azok viselői számára közvetlen pénzügyi előnyt nem jelentenek, de jogcímet adnak később meghirdetendő pályázatokon való indulásra, emellett ösztönöznek az együttműködésre és a képzett ipari parki szakemberek alkalmazására. A rendelet részletesen szabályozza az ipari parkok értékelését, illetve a GKM és az „Ipari Park” címet viselő szervezet közötti megállapodás módosításának feltételeit. A rendelet emellett létrehozza a 2004-ben megalakult Ipari Parkok Fejlesztési Tanácsának jogi hátterét. Ez a szervezet szakmai tanácsadó szervezetként stratégiai javaslatokat dolgoz ki, illetve észrevételeket tesz az ipari parkok fejlesztésével kapcsolatban.