Állampolgári bejelentésre a Panaszbizottság megvizsgálta a Klubrádió Rt. 2005. szeptember 5-én sugárzott „Megbeszéljük” c. műsorát – közölte a testület. Az eljáró tanács véleménye szerint a riporter nem vette figyelembe a tájékoztatás tárgyilagosságának követelményét, amelyet a törvény alapelvként ír elő.

A műsor egy önkormányzati rendezvényen tűzoltóbemutatóra felkért önkéntes tűzoltót azért tett felelőssé, mert elvállalta a munkát, holott az ott teljesített feladatnak politikai tartalma volt. Ezt a riporteri alapvetést a beszélgetés teljes ideje alatt fenntartotta, és az önkéntes tűzoltóság anyagi támogatásának forrására is hivatkozott. Úgy vélekedett, mintha a tűzoltó saját háza táján garázdaként okozott volna kárt.

A Panaszbizottság 6. sz. eljáró tanácsa az ügy tárgyában megtartott ülésén a sérelmezett műsorszámot meghallgatta és a panaszos szóbeli kiegészítését mérlegelte – áll a közleményben. A műsorszolgáltató a tárgyaláson nem jelent meg és írásos észrevételt sem tett a panaszra.

Az eljáró tanácsnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv. 48. § (3) bekezdése és a Panaszbizottság ügyrendjének 15. § alapján elsősorban abban kellett állást foglalnia, hogy a bepanaszolt műsorszám megfelel-e a műsorszolgáltatás alapelveiből kiolvasható törvényhozói szándéknak.

Fentiek alapján az eljáró tanács véleménye az, hogy a panasszal érintett műsorszám riportere nem vette figyelembe a tájékoztatás tárgyilagosságának követelményét, amelyet a törvény alapelvként ír elő.