Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezéseinek a köztársasági elnök által kezdeményezett előzetes vizsgálatáról az Alkotmánybíróság 2005. október 4-én tartott ülésén határozatot hozott.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy alkotmányellenesek a törvénynek azok a rendelkezései, amelyek a személyes adatok kellő védelme nélkül teszik bárki által megismerhetővé az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatainál foglalkoztatott személyeknek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában kezelt személyes adatait.

Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a törvény alkotmányosan csak akkor kötelezheti a Levéltárat arra, hogy honlapján személyes adatokat is tartalmazó iratot tegyen bárki számára hozzáférhetővé, ha ezt olyan eljárás előzi meg, amely – megfelelő eljárási garanciák és jogorvoslat biztosításával – szavatolja az adatok valódiságát.

A témával részletesen foglalkozik Dr. Jóri András adatvédelmi rovata.