Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek a foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezetével kapcsolatos szabályait vitató indítvánnyal.

A testület folytatja az új felsőoktatási törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatát.

Egy indítványozó az illetékekről szóló törvény több rendelkezésének az alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Egy másik indítványozó a közhasznú szervezetekről szóló törvény egyik szabályát kifogásolja.

Kedden kerül a testület elé a Büntető Törvénykönyvnek a határozott ideig tartó szabadságvesztés leghosszabb tartamával, a feltételes szabadságra bocsátással és a büntetés felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezései alkotmányosságát vitató indítvány.

Az alkotmánybírók megtárgyalják azt az indítványt, amely a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló törvény alkotmányosságát vitatja.

Az Alkotmánybíróság megválasztja a testület új elnökét.