“A BM csökkenti a bürokráciát és kiadásait” címmel 2005.10.13-án sajtótájékoztatót tartott dr. Lamperth Mónika belügyminiszter a tárca központi igazgatása és háttérintézményei racionalizálásáról.

A sajtótájékoztatón elhangzott:

 • A Belügyminisztérium rendkívül széles és összetett feladatrendszert lát el, a rendvédelemtől a helyi önkormányzatokon át a sportigazgatásig. A belügyi igazgatásban mintegy 60 ezer alkalmazott dolgozik. Az önkormányzatok és az okmányirodák évente 12 millió ügyet intéznek az állampolgárok számára.
 • Célul tűztük ki, hogy a Belügyminisztérium a hétköznapi ügyek minisztériumaként valóságos szolgáltató szervezetként működjön. A hivatali ügyintézés váljon egyszerűbbé és áttekinthetőbbé az állampolgárok számára.
 • Megszüntetjük a nehézkes, túlméretezett bürokráciát és költséghatékonyabbá tesszük a működést. Előtérbe állítjuk a szolgáltatásközpontú működést. Nem egyszerűen ügyeket intézünk, hanem az ügyfelek problémáit kívánjuk eredményesen megoldani.
 • Ezt szolgálja a Ket. november 1-jei bevezetése is. Ezzel megteremtődik a korszerű szolgáltató közigazgatás feltételrendszere. A közigazgatási hivatalok kiemelt szerepet játszanak a személyi állomány felkészítésében, valamint a monitoring rendszer működtetésében.
 • 2004. január 1. óta működik a CAF modell nemzeti adaptációja. Bevezettük a közigazgatási hivataloknál, számos polgármesteri hivatalban, a rendőrség, valamint a határőrség szerveinél.
 • Eredményesen működik a Közigazgatási Innovációs Csomópont (KINCS), amely 50 közigazgatási szerv fejlesztési eredményeit tartalmazza. 2004. július 1. óta a belügyminiszter Magyar Közigazgatási Minőség Díjat ad át azon közigazgatási szerveknek, amelyek élenjárnak a szolgáltató közigazgatás megvalósításában.
 • A Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta program keretében a lakosságot tömegesen érintő ügyekben közel 50 deregulációs kezdeményezést dolgoztunk ki
 • Aki többet és jobban dolgozik, nagyobb anyagi megbecsülést élvezzen. Az egyéni teljesítményektől függően elismerjük a köztisztviselők munkáját. Elkészítettük a Hszt., valamint a Ktv. módosítását, amelyet benyújtunk a Kormánynak.
 • A magyar gazdaság versenyképességének, valamint az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása indokolttá teszi a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgálatát.
 • A Kormányprogramban megfogalmazott kisebb és hatékonyabb állam megvalósítására átfogó szervezetkorszerűsítési programot indítottunk. A minisztérium feladatellátását és gazdálkodását a költségtakarékosságnak és a hatékonyságnak kell jellemeznie.

Konkrét változások

 • a BM közleménye:
 1. Idén júliusban megszüntettük a BM Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatalt. Feladatait hatékonyabb szervezeti felépítésben 40-50 millió forinttal kevesebb költségvetési támogatással lehet színvonalcsökkenés nélkül ellátni.
 2. A Belügyi Általános Beruházó kht. megszüntetése is folyamatban van, közhasznú feladatait a BM Duna Palota és Kiadó veszi át 2006. január 1-jétől.
 3. A párhuzamosságok megszüntetésével racionalizáljuk a BM Központi Igazgatását.
 4. Változatlan feladatellátás mellett novembertől 40-50 köztisztviselővel csökken az apparátus.
 5. A külső szakértőkkel (illetve cégekkel) kötött megbízási szerződéseket felülvizsgáltuk. Kizárólag csak abban az esetben indokolt fenntartani a megbízási szerződéseket, ha olyan különleges szakértelemre van szükség, amely a tárcánál nem áll rendelkezésre.
 6. A minisztérium által üzemeltetett gépjárműállomány közel 10 százalékos csökkentését hajtjuk végre.
 7. Felülvizsgáljuk a minisztérium jövő évi rendezvénytervét.
 8. Korlátozzuk a külföldi kiutazásokat, és a nemzetközi fogadásokat.
 9. A Roosevelt téri központi épületben integráljuk a jelenleg máshol elhelyezett főosztályokat.
 10. A Zrínyi utcai objektum kiürítése után annak értékesítése is megkezdődhet.
 11. Bezárjuk a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság által üzemeltetett kihasználatlan kapacitással működő üdülőket.
 12. A rendészeti és közigazgatási informatikai és távközlési feladatok ellátását 2006-ban kisebb szervezettel a BM Távközlési Szolgálat keretében tervezzük.
 13. A rendészeti oktatási, és egészségügyi feladatokat ellátó belügyi intézményeknél a párhuzamosságok megszüntetésére és hatékonyabb feladatellátásra helyi intézkedések történnek. (A Rendőrtiszti Főiskolánál a tanszékek struktúrájának újragondolása, az Oktatási Főigazgatóságnál a vezetői-irányító apparátus létszámának csökkentése, a Központi Kórháznál az osztályok összevonása és hatékonyabb munkaszervezés várható.)
 14. A menekültek számának csökkenése, és a menedékjogot kérők alacsony száma miatt a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott közösségi szállások közül 3 működését ideiglenesen felfüggesztjük.

A fentiek alapján várható konkrét eredmények:

 • A kisebb szervezet, valamint a működési költségek csökkentése közel 500 millió forint megtakarítással jár a 2006. évben. Ebből a megbízási szerződések felülvizsgálata mintegy 50 millió forintos kiadáscsökkenést eredményez.
 • A párhuzamosságok megszüntetésével racionalizáljuk a BM Központi Igazgatását.
 • Megszűnik 7 főosztály még ebben az évben.
 • A vezetői szintek száma csökken.
 • Növekszik a vezetés hatékonysága.
 • A Központi Gazdasági Főigazgatóság a jövő évtől regionális ellátó és szolgáltató központtá alakul. Funkcionális feladatai:
 • az illetményszámfejtés centralizációja;
 • központi gépjárműflotta menedzsment;
 • ingatlangazdálkodás, ingatlanüzemeltetés területe;
 • logisztikai szolgáltatási feladatok.
 • 2006. január 1-jétől 279 db önkormányzati iroda, 21 db kihelyezett iroda valamint az országos hatáskörű Központi Okmányiroda működtetését biztosítjuk. Az éves ügyszám megközelítőleg 11,4 millió, amely mintegy 9 milliárd forintos finanszírozást igényel.
 • A 2006-ban az országgyűlési, a kisebbségi és a helyi önkormányzati választások lebonyolítására 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Az elektronikus közigazgatási szolgáltató rendszer (XR) továbbfejlesztése folytatódik.
 • A létszám és telephely racionalizálás következtében 2006-ban felszabaduló ingatlanok értékesítéséből összességében közel 5 milliárd forint bevételt tervezünk. Ezen intézményeknél az idei évhez képest 2006-ban 1,9 milliárd forinttal kevesebb támogatásból biztosíthatóak a feladatok ellátása.
 • Összességében a belügyi intézményeknél elérhető megtakarítás 2,45 milliárd forintra tehető.