Magyar Bálint oktatási miniszter Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosának – a felsőoktatási intézmények által szedett tandíjakkal összefüggésben kiadott – állásfoglalásával kapcsolatosan a következőkre hívja fel a figyelmet

A felsőoktatási intézmények a vitatható helyzetet szüntessék meg, ennek érdekében a hallgatói önkormányzatok bevonásával tekintsék át az intézményi szabályzataikat és indokolt esetben a hallgatók fizetési kötelezettségét megállapító rendelkezéseket vizsgálják felül.

A felsőoktatásról szóló új törvény hatályba lépését követően a felsőoktatási intézmények fordítsanak figyelmet a szervezeti és működési szabályzat elkészítése során annak egyértelmű szabályozására, hogy az államilag támogatott képzés keretében a hallgató milyen szolgáltatásokért köteles és milyen mértékű térítési díjat fizetni. E szabályozásba a hallgatói önkormányzatokat be kell vonni. Ugyancsak kiemelkedő figyelmet kell fordítani arra, hogy egyértelműen meghatározzák a költségtérítés-fizetési kötelezettség mellett tanulmányokat folytatók költségtérítési kötelezettségét. E szabályozásnál is nélkülözhetetlen a hallgatói önkormányzat bevonása a döntési folyamatba.

A felsőoktatásról szóló törvény 2003. óta minden ügyben biztosítja a jogorvoslat igénybevételének jogát a hallgatók részére. Ez a szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy a hallgató bírói eljárás keretében kérje az őt ért sérelem, anyagi hátrány orvoslását.