A Budapest Erőmű Zrt. az Európai Bíróság előtt támadta meg a Bizottság Magyarországi átállási költségek állami támogatási ügyben 2005. november 9-én hozott határozatát, amellyel az Európai Bizottság hivatalos vizsgálati eljárást kezdeményezett.

Felperes: a Budapesti Erőmű zártkörűen működő részvénytársaság (Budapest, Magyarország) (képviselők: M. Powell solicitor, valamint C. Arhold és K. Struckmann ügyvédek). Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága.

A felperes magyarországi tömbfűtő- és elektromos áramszolgáltató. A Bizottság a megtámadott határozatban hivatalos vizsgálati eljárás kezdeményezése mellett döntött, a magyar áramszolgáltatók és az állami tulajdonú átviteli rendszerüzemeltető által kötött villamos energia-vásárlási megállapodások formájában nyújtott feltételezett új állami támogatás kapcsán.

Keresete alátámasztásaként a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottságnak nem rendelkezett hatáskörrel a megtámadott határozat meghozatalára. A felperes szerint a Csatlakozási Szerződés 4. melléklete 3. fejezetének 1. pontjából és a 659/1999 rendelet 1. cikkének b) pontjából az következik, hogy a Bizottság hatásköre kizárólag az új tagállam csatlakozásának időpontja után alkalmazandó állami támogatásokra terjed ki. A felperes azzal érvel, hogy a villamos energia-vásárlási megállapodásokat a csatlakozás előtt kötötték és a csatlakozás után nem alkalmazandók.

A felperes továbbá arra hivatkozik, hogy a Bizottság nyilvánvaló jogban való tévedést és mérlegelési hibát követett el a hivatalos vizsgálati eljárás kezdeményezésével, mivel azon megállapítása objektíve nem indokolható, hogy a felperes villamos energia-vásárlási megállapodásai állami támogatást tartalmaznak. A felperes szerint a Bizottság elmulasztotta értékelni a felperes villamos energia-vásárlási megállapodásainak sajátosságait a megkötésekor fennállt körülményekre tekintettel, nem megfelelően értékelte a gazdasági előny, a versenytorzítás és a kereskedelem érintettségének az EK 87. cikk (1) bekezdése szerinti fogalmait.

A felperes továbbá azt állítja, hogy a Bizottság tévedett annak megállapításával, hogy a villamos energia-vásárlási megállapodások új támogatást tartalmaznak, mivel a magyar árampiac megnyitását megelőzően kötötték őket.

A felperes végül arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat indokolása nem megfelelő.