A hét végén kerül sor az EU csúcsra, melyet hétfőn készítenek elő az EU külügyminiszterei. A találkozó fő témája Európa jövője, melyről a héten az Európai Parlament plenáris ülésén is szó lesz. Az Európai Bizottság is sűrű hét elé néz, a testület javaslatot tesz a Bíróság által megsemmisített, a légi utasok adatainak átadásáról szóló megállapodás újratárgyalására, és jelentést tesz közzé a stabilitási és növekedési paktumról is.

Európai Tanács

Az EU csúcstalálkozón a tagállamok vezetői várhatóan legalább az év végéig meghosszabbítják az ún. reflexiós időszakot, melyet az Európai Alkotmányszerződés francia és holland elutasítása után indítottak. Az alapszerződés körül kialakult válságból a német elnökség ígér kiutat, amely 2007 első felében veszi át a soros elnöki teendőket Finnországtól. Nem valószínű ugyanakkor, hogy a 2008-ban induló francia elnökség előtt konkrét döntések születnek.

Az állam- és kormányfők találkozóján szó lesz az EU, a világban betöltött szerepéről, Benita Ferrero-Waldner külkapcsolatokért felelős biztos az EU egységesebb külpolitikájának kialakítására tesz javaslatot. A javaslatok között várhatóan szerepel az EU diplomáciai szolgálatának felállítása és Javier Solana külpolitikai főképviselő, az Európai Bizottság munkájában való erőteljesebb részvétele is.

Az EU csúcson súrlódást okozhat a bővítésről kiadandó állásfoglalás, a tanácsülések nyilvánossá tételének kérdése, valamint a nemzeti parlamentek szerepének megvitatása is.

Tanács

Az EU külügyminiszterek hétfőn találkoznak, és még a hét végi csúcs előtt megpróbálják elsimítani a nézetkülönbségeket.

Folytatódik a török csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló vita is. Ciprus a pénteki nagyköveti találkozón (2006. június 9.) megvétózta a hétfői tárgyaláskezdést, amelyen a tudomány és kutatás fejezetet nyitották volna meg a felek, melyet, az e téren meglehetősen csekély szabályozás miatt, még aznap le is zárnának. Ciprus azonban politikai engedményeket követel Ankarától, mielőtt a fejezet lezárásra kerülne.

Európai Parlament

Az EP június 12-15-i, strasbourgi plenáris ülésén az EU csúcstalálkozót megelőzve az EU jövőjéről vitázik. A Parlament megvitatja a felszín alatti vizek védelméről, az árvizek elleni védekezésről szóló jelentéseket, és szavaz a kutatási keretprogramról, valamint a légi közlekedés biztonságával foglalkozó szövegről. A képviselők a labdarúgó világbajnokság kapcsán vitáznak a rasszizmusról és a prostitúcióról is. Az EP várhatóan elfogadja Szent-Iványi István jelentését az előcsatlakozási támogatási eszközről.

A képviselők hétfőn (2006. június 12.) a labdarúgó világbajnokság kapcsán vitáznak a kényszerprostitúcióról, és ekkor kerül terítékre az árvizek elleni védekezés témája is. Franco Frattini bel- és igazságügyi biztos a polgári jogi bizottság tagjaival folytat megbeszélést az Európai Bíróság minap hozott döntéséről, amely megsemmisítette az Európai Bizottság és az Egyesült Államok között született, a légi utasok adatainak átadásáról szóló megállapodást. Összeül a CIA illegális tevékenységét vizsgáló ideiglenes bizottság is.

Kedden (2006. június 13.) vitatja meg a Parlament a hetedik kutatási keretprogramról (2007-2013), illetve a nukleáris kutatásról szóló jelentéseket. A képviselők kedden (2006. június 13.) várhatóan elfogadják a legutóbb elhalasztott állásfoglalást a guanatanamói fogolytáborról.

Az EP szerdán (2006. június 14.) az európai tanácsi ülés előtt vitázik Európa jövőjéről. Szintén szerdán kerül napirendre a légiközlekedés biztonságáról szóló jogszabály is és a képviselők az adatvédelmi szabályok, a rendőrségi- és igazságügyi együttműködésre való kiterjesztéséről is döntenek.

Csütörtökön (2006. június 15.) szavaz a Parlament Szent-Iványi István jelentéséről (előcsatlakozási támogatási eszköz – IPA).

Európai Bizottság

José Manuel Barroso az EB elnöke és Günter Verheugen, Danuta Hübner és Vladimir ©pidla biztosok hétfőn (2006. június 12.) a regionális politika, a Lisszaboni stratégiában játszott szerepéről szóló konferencián vesznek részt.

Az Európai Bizottság heti ülésén Franco Frattini várhatóan az Egyesült Államokkal kötött, a légi utasok adatainak átadásáról szóló megállapodás újratárgyalását javasolja majd.

Joaquin Almunia jelentést tesz közzé a Növekedési és Stabilitási Paktumról, valamint az eurózóna tagállamainak államháztartási helyzetéről.

A testület közleményt ad ki a tengeri közlekedésről és a biztosok vitáznak a demográfiai helyzetről és annak az EU-ra gyakorolt hatásáról is.