Az EP üdvözli az Európai Bíróság döntését, amely szerint súlyos környezetkárosítás esetén az unió a tagállamok büntetőjogát érintő szankciót alkalmazhat. A képviselők ugyanakkor óvnak a döntés túlzottan kiterjesztő értelmezéstől. A parlament 523-78-57 arányban, szerdán fogadta el az erről szóló jelentést.

Az uniós bíróság 2005. szeptember 13-án olyan döntést hozott (C-176/03), amely szerint bár az Európai Közösségnek nincs általános hatásköre büntetőügyekben, „ez nem jelenthet korlátozást a közösségi jogalkotó számára, hogy a tagállamok büntetőjogának vonatkozásában olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyeket szükségesnek talál a környezetvédelmi normák hatékony betartatásának biztosításához”. Az ítélet hozzáteszi, hogy „a tényleges, arányos és elrettentő hatású büntetőszankciók alkalmazása az illetékes nemzeti hatóságok részéről nélkülözhetetlen eszközt jelent a súlyos környezetkárosítások ellen folytatott harcban”.

A Giuseppe Gargani (néppárti, olasz) által jegyzett jelentésben az EP üdvözli a döntést. A képviselők megjegyzik, hogy „a bíróság joggyakorlata több alkalommal is megállapította, hogy a közösségi jog hatékony alkalmazásának érdekében hozott intézkedések büntetőszankciókat is magukban foglalhatnak”.

A parlament „sokadszor hangsúlyozza, hogy az EU-szerződés 42. cikkét alkalmazva sürgősen meg kell kezdeni a büntetőjog terén megvalósuló igazságügyi és rendőrségi együttműködés beillesztését a közösségi pillérbe, mert csakis ez a pillér biztosíthatja, hogy az uniós rendelkezések a demokrácia és a döntéshozatali hatékonyság elvének tiszteletben tartásával és megfelelő bírósági ellenőrzés mellett kerüljenek elfogadásra”.

Az egyik elfogadott módosítás szerint „a bíróság ítéletével óvatosan kell bánni, és azt esetenként, valamint olyan területekre kell alkalmazni, amelyek a közösség legfontosabb alapelveihez, céljaihoz és illetékességi területeihez tartoznak”.