Az EP szerdán úgy döntött, elhalasztja a szavazást a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló jelentésről.

A képviselők többsége szerint bár a javaslat javítaná az unió adatvédelmi elveit, a szöveg elfogadásával megvárnák az tanács júliusi tanácskozását, és a parlament igényeire nyitottabbnak hitt finn elnökség időszakát.

A szocialista, francia Martine Roure adatvédelmi jelentéséhez benyújtott 60 módosító indítványról szavaztak a képviselők, ezzel is jelezve, hogy egyetértenek a szakbizottság és a jelentéstevő javaslataival, a végszavazást azonban későbbre halasztották.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében az áll, hogy „az Európai Parlament a harmadik pillér létrehozása óta kéri olyan adatvédelmi normák bevezetését az igazságügyi és rendőrségi együttműködés területén, amelyek összehasonlíthatók a közösségi jog hatályos normáival”.

Erre a képviselők szerint azért van szükség, mert „a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség megvalósítása közben egyre több, többek között személyes adatot továbbítanak fel a harmadik pillérhez tartozó területeken. Ennek a megnövekedett adatcserének meg kell felelnie az Európai Unió alapjogi követelményeinek, és tiszteletben kell tartania az alapjogi charta 7. és 8. cikkét (a magánélet és a személyes jellegű adatok védelme)”. Másrészt „a jobb adatvédelem révén meg lehet erősíteni a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti kölcsönös bizalom elvét, és hozzá lehet járulni az európai igazságügyi és rendőrségi együttműködés hatékonyabb működéséhez” – vélik a képviselők.

A jelentéstevő szerint „biztosítanunk kell az adatvédelmi elvek Európai Unión belüli koherenciáját és egységességét, még az első és a harmadik pillér között is”.

A szakbizottsági képviselők úgy vélték, alapvető fontosságú, hogy „a közös adatvédelmi szabályok a rendőrségi és igazságügyi területeken felhasznált valamennyi adatra vonatkozzanak, és ne korlátozódjanak pusztán a tagállamok közötti adatcserére”. Az EP az Europol, az Eurojust és a váminformácós rendszerek egyedi szabályait is harmonizálná a kerethatározattal.

A jelentés szerint más-más módon, egyedi biztonsági feltételekkel kell kezelni a különféle adatkategóriákat (gyanúsítottak, elítéltek, áldozatok, tanúk, stb.). Speciális biztonsági feltételek vonatkoznak a DNS profilokra és a biometrikus adatokra. A képviselők szerint a szervezett bűnözés elleni küzdelem keretében folytatott nemzetközi együttműködés során a harmadik államok hatóságainak történő adattovábbítást nem lehet teljes mértékben kizárni, de szigorúan szabályozni kell.