Az osztrák-finn-svéd kezdeményezésre született, az EP által szerdán 484-53-9 arányban  támogatott kerethatározat célja, hogy a külföldön elítélteket gyorsabb eljárásban szállíthassák át olyan, másik EU-tagországba, amelyhez kötődnek, és ahol várhatóan kedvezőbbek a rehabilitáció feltételei.

Ioannisz Varvitsziotisz (néppárti, görög) által, konzultációs eljárásban készített jelentés az elítélteknek az unión belüli átszállításának egyszerűsítését tárgyalja.

Ausztria, Finnország és Svédország kezdeményezése az eljárás gyorsítását célozza olyan esetekben, amikor az elítéltet átadják egy olyan államnak, amellyel az adott személy valamilyen kapcsolatban áll (a másik tagállam állampolgára, ott jogszerű lakóhellyel rendelkezik vagy azzal szoros kapcsolatban áll), azt feltételezve, hogy ezzel optimálissá tehető társadalmi rehabilitációja.

A jelentéstevő szerint tisztázni kell az „amellyel szoros kapcsolatban áll” kifejezés jelentését azokban az esetekben, amikor az okiratot az elítélt személy hozzájárulásával továbbítják. Világosan meg kell különböztetni az „állampolgárság” és az „állandó lakóhely” fogalmát is.

A képviselők úgy vélték, az elítélt áldozatának is lehetőséget kell adni arra, hogy tájékoztatást kapjon a másik tagállamba történő átszállításról.

A parlament szerint „nem elfogadható, hogy a kibocsátó államnak legyen joga az amnesztiához, a kegyelemhez és a felülvizsgálathoz az elítélt személy végrehajtó államba történő átszállítását követően, amikor már utóbbi állam jogát kell alkalmazni”.

A jogszabály végleges elfogadásához a tagállamok egyhangú döntése szükséges.