Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk következtében az általános szabályokon túlmenően külön szabályozás érvényesül az úgynevezett közvállalkozásokra

A tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról szóló, többször módosított 80/723/EGK irányelv, valamint a Kormány 105/2003.(VII. 18.) rendelete alapján az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk következtében az általános szabályokon túlmenően külön szabályozás érvényesül az úgynevezett közvállalkozásokra, illetőleg az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásokra. Az irányelv és a rendelet által az EU számára előírt adatszolgáltatási, illetőleg külön nyilvántartási kötelezettségek a 2004. 07. 18-át követően kezdődő üzleti évtől terhelik a szabályozás hatálya alá tartozó vállalkozásokat.

A kötelezettségek teljesítéséért az állami adóhatóság felel, azt ellenőriznie kell, a kormányrendelet mulasztás esetén ötmillió forintig terjedő bírságot is kilátásba helyez. Ennek értelmében az illetékes adóhatóságok a feldolgozóipari ágazatban működő közvállalkozásoktól első ízben 2006. július 31-éig, majd minden év február 15-éig várják a nevük, valamint az éves nettó árbevétel-összegük bejelentését, ha az a megelőző üzleti évben a 250 millió eurónak megfelelő forint összeget meghaladta. A bejelentést első alakalommal kötetlen formában, a bejegyzett cégnév és az adószám feltüntetésével, a székhely szerint illetékes állami adóhatóságnak megküldött levélben lehet megtenni. Később erre az APEH adatlapot rendszeresít.

Ugyanezen vállalkozásoknak az üzleti év lezárását követő hat hónapon belül meg kell küldeniük az illetékes állami adóhatóságnak a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, az üzleti jelentést, valamint a 105/2003. (VII. 18.) Korm. Rendelet 4. § (1) bekezdésében, továbbá a 93/84/EGK irányelv 1. Cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat és információkat, amelyeket az állami adóhatóság minden év szeptember 30-áig bocsát az EU Bizottság rendelkezésére.

Az érintettek számára részletes tájékoztatás található az APEH honlapján, amely a www.apeh.hu címen érhető el.