Az Európai Tanács még 1999. októberi tamperei ülésén döntött a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozásáról szóló akciótervről, melyet később a hágai program váltott fel. Az újabb tamperei (2006. szeptember 20-22.) találkozó előtt a Bizottság a hágai programot értékelte. A testület továbbra is szeretné elérni a nemzeti vétó megszüntetését egyes kérdésekben.

“Annak ellenére, hogy EU-szinten megfelelő az új jogszabály-előterjesztések üteme, a korábbiakhoz képest jobb módszerekre van szükségünk a tényleges végrehajtás ellenőrzésére, illetve annak értékelésére, hogy az EU jogszabályai milyen valós hatást gyakorolnak, és milyen előnyöket jelentenek a polgárok életében”, jelentette ki Franco Frattini, az Európai Bizottság bel- és igazságügyért felelős biztosa.

A Bizottság szerint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülését célzó politikák tagállami szintű végrehajtása nem valósult meg. Főleg azok a mennyiségi és minőségi hiányosságok feltűnőek, melyek a rendőri és büntető igazságszolgáltatási témájú jogszabályok átültetése tekintetében mutatkoznak.

Ezen felül a pótlólagos eredményjelző tábla is azt mutatja, hogy az ún. harmadik pillér (büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés) terén a közösségi vívmányok nagy része továbbra sem valós.

A testület szerint ennek két oka, hogy a tagállami szinten nem kielégítő a végrehajtás mértéke, és jogsértés esetén a tagállamok ellen nem indítható eljárás az Európai Bíróságon, valamint, hogy a tárgyalások a Tanácsnál gyakran nehézkesek és lassúak, és az egyhangú döntés követelménye miatt gyakran születnek felhígított megállapodások.

A Bizottság jelentésében a hágai program 2009-es lezárulása előtt, több területen cselekvési és végrehajtási javaslatot terjeszt elő az Alapvető jogok és uniós polgárság, a menedékügy és a migráció területén, a külső határok egységes igazgatása kérdésében, a polgári és büntetőügyek kölcsönös elismerésében és a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelemhez szükséges információhoz való hozzáférés területén. A testület az Europol jövőjét is kiemelten kezeli.

A Bizottság szándéka, hogy a többi EU intézménnyel és a tagállamokkal közösen vitát indít arról, hogyan lehetne előmozdítani a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén létező szakpolitikai program végrehajtását.