Az Európai Unió Adó- és Vámügyi Főigazgatóságának védnöksége mellett, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szervezésében 2006. június 27-29. között Budapesten ültek össze a 25 tagállam, valamint Bulgária és Románia, mint tagjelölt államok adóellenőrzési képviselői.

A rendezvény során a résztvevők megvitatták a hatályos közösségi jogszabályokon alapuló, illetve azokban rejlő szorosabb nemzetközi adóügyi együttműködési lehetőségeket, illetve megerősítették az együttes nemzetközi adóellenőrzések fokozásának szükségességét.

Az EU egységes belső piacán szaporodnak a több tagállamban megtelepedett multinacionális nagyvállalatok, valamint a határokon átnyúló, egyre bonyolultabbá váló egyéb üzleti kapcsolatok, ügyletek. Ezért egyre inkább szükségessé válik a gyors információcsere a tagállami adóhatóságok között, melynek leghatékonyabb módja az – akár több tagállam részvételével létrejövő – együttes ellenőrzések megindítása.
Mivel az Európai Unió prioritásnak tekinti az adócsalások visszaszorítását, a Bizottság és a tagállamok jelenlévő képviselői módszertani tapasztalatcserét is folytattak, ami intenzív lökést adhat a tagállami adóhatóságok ilyen jellegű együttműködésének. A folyamatnak a magyar adóhatóság is aktív szereplője kíván lenni.