Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvény 143. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos határozat­tervezetet.

Napirenden szerepel a kormány ügyrendjéről szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. hatá­rozat, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény rendelkezéseinek alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Határozattervezet készül a Magyar Könyvvizsgáló Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény 5. § e) pontja, a 73. § (2) bekezdése, vala­mint a 6. § (2) bekezdése alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítványozó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A. § (2) bekezdé­sének alkotmányosságát feszegeti.

A testület elé kerül az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 12. § (4) bekezdése alkotmányos­ságával kapcsolatos határozattervezet.

Kedden vitatják meg az alkotmánybírák a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény több rendelkezését is támadó indítványt.

Az ülés napirendjén lesz a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 21. § (3) és (4) bekezdéseinek alkotmányosságával összefüggő határozattervezet.