Június 26-án az Alkotmánybíróságra látogatott Zs. Bjambadorzs elnök vezetésével a mongol alkotmánybírák delegációja.

Legutóbb 1993-ban és 1998-ban járt a mongol Alkotmánybíróság elnöke Magyarországon, míg 1994-ben Sólyom László, magyar alkotmánybírósági elnök utazott Mongóliába.
Bjambadorzs elnök tájékoztatása szerint Mongóliában 1992-ben alakult meg a ki­lenctagú Alkotmánybíróság. A bírákat a Nagy Népi Hurál (mongol parlament) vá­lasztja meg. A bíróság kilenc tagja közül hármat a köztársasági elnök, hármat a miniszterelnök és ugyancsak három személyt a Legfelsőbb Bíróság elnöke jelölt. Az alkot­mány­bírák maguk közül három évre vá­laszt­ják meg az elnö­köt és az alelnö­köt. Az elnök egyszer újraválasztható. Eddig összesen három elnöke volt az Al­kotmánybíróság­nak, azaz két elnököt is újraválasztottak a kollégái. N. Dzsancan, aki 1998 és 2004 között elnökölt, jelenleg a bíróság alelnöke. Az 52 esztendős Bja­m­badorzs azt is elmondta, hogy az alelnök általában a bíróság legidősebb tagja. A ki­lenc alkotmánybíróból ketten hölgyek.

Az ulánbátori Alkotmánybírósághoz kérelmet nyújthat be minden mongol és kül­földi, sőt hontalan állampolgár is. A bíróság hatáskörébe tartozik a törvények, el­nöki határozatok, kormányhatározatok, nemzetközi szerződések vizsgálata, de meg­keresés esetén döntenek az államfői és a parlamenti választások vitatott kérdé­seiben is. Az ügyeket a bíróság elnöke szignálja ki a bíráknak. A legtöbb kérelem azonban nem jut el érdemi döntésig, ugyanis – közölte az elnök – a mongol Alkotmánybíró­ság évente összesen húsz-huszonkét ügyben hoz határozatot.

A döntési mechanizmust érdekesen alakították ki: az indítványt először egy öttagú tanács vizsgálja meg, és a döntését megküldi a parlamentnek. Ha a Nagy Népi Hurál egyetért a határozattal, akkor intézkedik – adott esetben – a megsemmisítés iránt. Amennyiben eltér a véleménye a tanácsétól, akkor az ügy az Alkotmánybíróság teljes ülése elé kerül, amelynek a döntése már végleges és mindenkire nézve kötelező. Még sohasem fordult elő, hogy az öttagú tanács döntését a teljes ülés felülbírálta volna.

Bjambadorzs elnök beszámolója szerint már nem egyszer megesett, hogy egy-egy határozatuk nemcsak a parlament, hanem a nép körében is megütközést keltett.