Az Európai Bizottság a belső piaci irányelvek végrehajtásának elmulasztása miatt 14 tagországgal szemben indított jogsértési eljárást.

A Bizottság az Európai Bíróság elé idézi Szlovéniát és az Egyesült Királyságot, a foglalkoztatói-nyugdíjakat nyújtó intézményekről szóló irányelv végrehajtásának elmulasztása miatt. Portugália a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló irányelvet nem tartotta be.

A Bizottság tizenkét tagállamot – Belgiumot, Ciprust, az Egyesült Királyságot, Észtországot, Franciaországot, Görögországot, Írországot, Máltát, Németországot, Portugáliát, Spanyolországot és Svédországot – szólított fel arra, hogy az újraértékesítési jogról szóló irányelv szerzői jog területén való végrehajtására. Utóbbi esetben a Bizottság indokolással ellátott véleményt adott ki, amely a jogsértési eljárás második szakasza.

A testület ezen felül tájékoztatást szeretne kapni az Egyesült Királyságtól a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv Gibraltár területén való végrehajtásával kapcsolatos Európai Bíróság által hozott ítélet teljesítésére vonatkozóan, valamint Luxemburgtól a számviteli szabályokról szóló irányelv végrehajtásával kapcsolatos, az Európai Bíróság által hozott ítélet teljesítésére vonatkozóan.

A belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos, Charlie McCreevy szerint: „Jóllehet a tagállamok az utóbbi időben jelentős haladást értek el az egységes piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtásában, sajnos néhányuk még mindig elmarad a többi mögött. Ezzel pedig Európa-szerte polgároktól és vállalkozásoktól vonják meg az egységes piac előnyeit és azokat az intézkedéseket, melyekkel saját kormányaik egyetértettek. A Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagállamok időben végre tudják hajtani a jogszabályokat, de továbbra is meghozza a szükséges intézkedéseket.