A Bizottság kimutatásai szerint az EU tagállamai továbbra sem ültetik át idejében a szervezet által kidolgozott, a belső piac működését érintő irányelveket.

Az „átvételi deficit” százalékban fejezi ki, hogy a belső piaci irányelvek mekkora része nem került átültetésre a nemzeti jogokba. Ez a mutató ideális esetben 0% kellene, hogy legyen, de a tagállamok kormányai még elfogadhatónak tartják a 1,5%-os küszöbértéket. Ennek ellenére 2006 júliusáig csak 14 tagállam teljesítette ezt a célt. Az átvételi deficit 2005 novembere óta növekedett, akkor 1,6%-on állt a jelenlegi 1,9%-kal szemben.

A Bizottság Belső Piaci Főosztályának munkatársai szerint ez komoly gyakorlati jelentőséggel bír és aggasztónak tartják, hogy az irányelvek 9%-a legalább egy tagállamban mindmáig nem vált a belső jog részévé.

McCreevy belső piacért felelős biztos elmondta, hogy az átvételi deficit kimutatása nem csak a bürokraták ujjgyakorlata, hanem igen fontos dolog. Ha egy tagállam nem veszi át idejében a közösségi joganyagot, akkor azt a többiek is megérzik – fejlődési és munkahelyteremtési lehetőségek vesznek el általa.