Az Elsőfokú Bíróság nem látta minden esetben igazoltnak az OLAF és a Bizottság azon érveit, melyek szerint az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmét szolgálta az, hogy nem engedtek hozzáférést bizonyos dokumentumokhoz.

Az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) és a Bizottság részben nem teljesítették azon kötelezettségüket, melynek értelmében hozzáférést kellett volna biztosítaniuk az Eurostat korábbi főigazgatójának és igazgatójának, Yves Franchet-nak és Daniel Byknek bizonyos, az Eurostatot érintő vizsgálatra vonatkozó dokumentumokhoz.

Az ítélet emlékeztet arra, hogy az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés minősül főszabálynak, és a kivételeket megszorítóan kell értelmezni és alkalmazni.

A taláros testület nem látta minden esetben igazoltnak az OLAF és a Bizottság azon érveit, melyek szerint a bírósági eljárások, valamint az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmét szolgálta az, hogy nem engedtek hozzáférést a papírokhoz. A Bíróság szerint ezt a kitételt csak akkor lenne szabad alkalmazni, ha a kérdéses dokumentumok hozzáférhetővé tétele az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok befejezését veszélyeztethetné.

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy bizonyos esetekben a speciális ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok befejeződtek, végső jelentés készült róluk, de még nem döntöttek arról, hogy milyen lépéseket foganatosítsanak ezen jelentések alapján. A taláros testület szükségesnek ítélte, hogy konkrét vizsgálatot folytassanak le az egyes dokumentumokkal kapcsolatban, és a Bizottságnak hozzáférést nyújtson a belső könyvvizsgáló szolgálatok 2003. július 7-i jelentésének mellékletéhez.

Az Eurostatnál több vizsgálatot is indítottak 1998 és 2001 között, melyek számos szabálytalanságot állapítottak meg. Yves Franchet és Daniel Byk, az EU statisztikai hivatala két korábbi csúcsvezetője ellen a francia hatóságok bűnvádi eljárást indítottak: a vád szerint az Eurostat bevételeiből több százezer eurót egy titkos bankszámlán „tároltak”. Franchet és Byk mindvégig tagadta a vádakat, és beperelte a Bizottságot, amiért a testület felfüggesztette őket az állásukból.