Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 240. § szerinti feltételek alapján lehetősége van az adózónak arra, hogy önellenőrzési pótlék mentesen helyesbítse adóját, illetve – meghatározott esetben – késedelmi pótlék mentes részletfizetést vegyen igénybe az általa feltárt adókülönbözetre.

Amennyiben az adózó az önellenőrzés eredményeként kizárólag kötelezettség csökkenést állapít meg, úgy nem értelmezhető az önellenőrzési pótlékmentesség és a részletfizetési kedvezmény.

A Mód. tv. 240. § (1) bekezdése szerint 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség nem terheli az adózót (de az önellenőrzési bevallásban szerepeltetnie kell), ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja. Vagyis ha

  • az önellenőrizni kívánt bevallás benyújtására 2006. június 9-e előtt került sor, továbbá
  • az önellenőrzés benyújtására (postára adására) legkorábban 2006. augusztus 1.-jén került sor, valamint
  • a helyesbítést (hiba feltárását) az adózó 2006. december 31.-éig elvégezte, és erről – a magánszemélyek jövedelemadója kivételével, amelyet 2006. december 31-ig be is kell nyújtani (postára kell adni) – 2007. január 15-ig az önellenőrzési bevallást benyújtotta (postára adta).

Természetesen (mint minden önellenőrzés esetében) feltétel továbbá, hogy az önellenőrizni kívánt időszak és adóbevallás tekintetében az adóhatóság nem indított bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló vizsgálatot.

Amennyiben a helyesbített adókülönbözet összege legfeljebb 50 ezer forint, úgy az adókülönbözetet egy összegben kell megfizetni, részletfizetés nem vehető igénybe.

Az adózó 50 ezer forint feletti összegű adókülönbözet esetén dönthet arról, hogy az önellenőrzéssel (terhére) megállapított adókülönbözetet egy összegben, vagy késedelmi pótlék mentes részletfizetéssel kívánja megfizetni. Részletfizetés esetén az adókülönbözet megfizetése (az utolsó havi részlet kivételével) egyenlő részletekben történik.

Egy összegben történő fizetés esetén az adókülönbözetet a helyesbítést (feltárást) követő 15 napon belül kell megfizetni, kivéve a magánszemély jövedelemadóját, ahol az adókülönbözet a helyesbítéssel egyidejűleg esedékes. Részletfizetés esetén az első részlet az önellenőrzési bevallás benyújtását követő hónap 20. napján esedékes, ezt követően a részleteket minden hónap 20-áig kell megfizetni.

A fizetési kötelezettséget az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett APEH Önkéntesen feltárt adókülönbözet bevételi számla elnevezésű
10032000-01076095 számú adóbeszedési számlájára kell teljesíteni.

Az adóhatóság a kedvezményes önellenőrzés igénybevételére valamennyi olyan nyomtatványát kiegészítette pótlapokkal, amelyen önellenőrzésre van lehetőség. A pótlapok a bevallás részét képezik, azokat önállóan nem lehet benyújtani, kizárólag a bevallás részeként.
Az “általános” önellenőrzési bevallás (0631) új 0631-04 lappal egészült ki. A pótlap kereskedelmi forgalomban külön vásárolható meg (nem a 0631-es bevallási garnitúra része!), valamint internetes változata letölthető az állami adóhatóság honlapjáról. Azon adózók, akik/amelyek elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek, természetesen e pótlapot is csak elektronikus úton juttathatják el az adóhatósághoz, míg más adózók választhatnak a papíralapú, illetve elektronikus beküldés között.

A 0608-as, 0658-as bevallásokon feltárt önellenőrzéssel kapcsolatos kedvezmény igénybevételére is új “pótlapokat” készített az adóhatóság, melyek – e kötelezettségek teljesítési módjára tekintettel – kizárólag elektronikus úton érhetők el az APEH internetes oldalán (0608-13-as pótlap, 0658-06-os pótlap).

Az előzőek szerinti önellenőrzésre lehetősége van a magánszemélynek a személyi jövedelemadó, az egészségi hozzájárulás és a járulék tekintetében is. Az önellenőrzéshez a 0635-ös önellenőrzési bevallás kiegészült a 09-es lappal.
A társasházak a személyi jövedelemadó alkalmazásában magánszemélynek minősülnek, részükre is lehetőség van a kedvezményes önellenőrzésre, ezért a társasházak önellenőrzésére szolgáló 06410-es bevallás kiegészült a 04-es lappal.

Amennyiben a magánszemélyek, illetőleg a társasház a kedvező lehetőséget igénybe kívánja venni, akkor a 0635-ös, illetőleg a 06410-es bevalláshoz csatolnia kell az erre a célra készült pótlapokat is.

A nyomtatványok jelzett pótlapja az említett bevallások részeként az APEH honlapjáról letölthető, vagy a nyomtatványboltokban megvásárolható. Azon adózók, akik/amelyek elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek, természetesen e pótlapot is csak elektronikus úton juttathatják el az adóhatósághoz, míg más adózók választhatnak a papíralapú, illetve elektronikus beküldés között.
Annak az adózónak, aki/amely önellenőrzési pótlékmentesen kívánja az adóhatósági ellenőrzést megelőzően feltárt általános forgalmi adóját helyesbíteni, a 0665/650/651/310/320-08. pótlapot kell kitöltenie és benyújtania az áfa bevallási nyomtatvánnyal 06310. sz. bevallástípus megjelölésével a szintén a bevallás részét képező 0665/650/651/310/320-05. lappal együtt.

A 08-as pótlap megvásárolható a nyomtatványboltokban, internetes változata letölthető az állami adóhatóság honlapjáról. Azon adózók, akik/amelyek elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek, természetesen e pótlapot is csak elektronikus úton juttathatják el az adóhatósághoz, míg más adózók választhatnak a papíralapú, illetve elektronikus beküldés között.

Az előzőekben említett pótlapokhoz részletes – példákkal illusztrált – kitöltési útmutató tartozik, ahol az adózók a kedvezményes önellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak.