Több, mint három év várakozás után az Egyesült Államok szenátusa ratifikálta az Európa Tanács keretei közt létrejött Cybercrime Egyezményt, mely így az ország jogrendjének részévé vált.

Az egyezmény ratifikálásának eredményeként az USA további negyven, főként európai országgal fog együttműködni az internetes bűncselekmények üldözésében.

A ratifikálás eredményeként az Egyesült Államok arra is kötelezettséget vállalt, hogy segít érvényre juttatni más országok internetes bűncselekmények ellen meghozott törvényeit. A szerződéshez való amerikai csatlakozást ellenzők attól félnek, hogy ennek eredményeként az internetes szólásszabadságot korlátozó egyes országok törvényeinek az Államokban is érvényt lehet majd szerezni.