2006. szeptember 1-jétől a vámeljárásokhoz kapcsolódó jogszabályokban az alábbi fontosabb változások történnek.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény más jogszabályokkal egyetemben módosította az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (áfa-törvény), és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (vámtörvény) egyes rendelkezéseit.

1. A Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport feltételeivel kapcsolatban az áfa-törvény új szabályozással egészült ki.

2006. szeptember 1-jétől mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól azon termék importja, amely rendeltetési helye a Közösség másik tagállama, feltéve, hogy az importáló

  1. a terméket adómentesen értékesíti, valamint
  2. a terméket belföldről másik tagállamba igazoltan elfuvarozza, eljuttatja, továbbá
  3. adóbiztosítékot nyújt.

2. A vámtörvény végrehajtási rendeletének tervezett módosítása szabályozza azt is, hogy egyszerűsített – helyi vámkezelési – eljárásban milyen módon vehet részt a közvetlen képviselő.

A módosítás alapján a helyi vámkezelési engedéllyel rendelkező gazdálkodó, közvetlen képviselőként eljárva lehetővé teheti az ilyen engedéllyel nem rendelkező – de egyébként a jogszabályi feltételeknek megfelelő – képviseltje számára az egyszerűsített vámkezelést, ugyanakkor a vámhatóság is mentesül a képviseltek részére való külön-külön engedélykiadás terhe alól.
A hatályos szabályozás már korában is lehetővé tette, hogy a vámhatóság jóváhagyásával harmadik személy nyújtsa a képviselt személy helyett a biztosítékot, szeptember 1. után viszont közvetlen képviselő eljárása esetén kötelező lesz a képviselő általi – vám- és nem közösségi adók és díjak együttes összegére fedezetet jelentő – biztosíték adása, mely bankgarancia, illetve kezességvállalás lehet.

3. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy amennyiben a vámkezelést kérő elektronikus úton is benyújtja vámkezelési kérelmét, és az árunyilatkozat kitöltése megfelel a jogszabályi előírásoknak, azt a vámhatóság további ellenőrzés nélkül elfogadja, feltéve, hogy a kérelem teljesítésében semmiféle kockázatot nem lát. Az új lehetőség lényegesen gyorsítja a vámeljárást, ugyanis alkalmazása esetén a vámkezelni kért árut nem kell bemutatni a vámhatóságnak, az áru ügyfélnek történő kiadása azonnal megtörténik, a vámkezelésről szóló határozat pedig egy előre egyeztetett későbbi időpontban bármikor átvehető.

A fent említett jogszabályi változások részleteiről, valamint további, a vámszakterületet érintő információkról tájékozódhatnak a Vám- és Pénzügyőrség internetes honlapján, a http://vam.gov.hu címen.