Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja ismét azt a határozattervezetet, amely – Sólyom László államfő kérésére – a köztársasági elnök állami kitüntetés-adományozási jogkörét értelmezi.

Megvizsgálják a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 373. § (4) és 5) bekezdésének alkotmányosságát.

Egy indítványozó a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény több rendelkezését is alkotmányellenesnek tartja.

Napirendre kerül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68/A. § (2) bekezdését, továbbá a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 49. § (1) és (2) bekezdését támadó indítvány.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készül határozattervezet. Az Országgyűlés a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVIII. törvényben – a miniszter helyettesítése kapcsán – nem szabályozta, hogy a miniszter jogalkotó hatásköre nem átruházható hatáskör.

Megvitatják azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizottság 64/2006. (II. 23.) OVB határozata ellen érkezett.

Megvizsgálják a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 281. § (2) bekezdés b) 3. pontjának és a (3) bekezdés b) pontjának „élő szervezetek életközösségét” szövegrésze alkotmányosságát.

Kedden tárgyalják az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 95. §-ának (1)-(3) bekezdése és 96. §-ának (2) bekezdése, továbbá a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXVI. 11. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

A testület elé kerül az államfőnek az az indítványa is, amely a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2006. július 24-i ülésnapján elfogadott törvény 2. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadja.