Jelentősen korlátozzák ezentúl Kínában a külföldi hírügynökségek tevékenységét, az Új Kínát pedig cenzori hatalommal ruházták fel a külföldiek által terjesztett hírek, fényképek és grafikák megszűrésére.

Az új szabályokat a hivatalos hírügynökség, az Új Kína dolgozta ki és közölte, és azok azonnal hatályba is léptek. Ezek szerint a külföldi hírirodák csak az Új Kínán vagy az általa felhatalmazott szerveken keresztül terjeszthetik anyagaikat. Többek között tiltják minden olyan hírtartalom forgalmazását, amely “aláássa Kína gazdasági és társadalmi rendjét, stabilitását, nemzeti egységét, szuverenitását és területi épségét”. Tilalom alá esnek azok az információk is, amelyek “gonosz kultuszokat vagy babonákat hirdetnek”. A szabályok vonatkoznak a Hongkongban, Makaón és Tajvanon kiadott hírekre és információkra is, bár a Reuters jelentése szerint nem világos, hogy e területekre hogyan alkalmazhatók, tekintettel az eltérő, különálló jogrendszerekre.

A kínai hírügynökség évenként felülvizsgálja majd a külföldiek tevékenységét, amelyeknek az engedélyét ennek függvényében újítják meg – vagy nem. Peking régóta igyekszik korlátozni a külföldi hírforgalmazást az ország területén, miközben szigorú határok közé szorítja a hazai médiát is az állambiztonsági érdekek ködös indokával, amelyek megsértése súlyos büntetéseket, akár hosszú börtönbüntetéseket vonhat maga után.

Ha egy külföldi hírügynökség megsérti az új szabályzatot, az Új Kína először figyelmezteti “bűnére”, és követeli a hír helyesbítését megszabott határidőn belül.