A szolgáltatási irányelvet októberben tárgyalja újra az Európai Parlament illetékes bizottsága. Charlie McCreevy belső piaci biztos szerint azonban, a testületek nincs nagy mozgástere, mert az irányelvtervezet jelenlegi változata törékeny kompromisszumon nyugszik.

Charlie McCreevy szerint a szolgáltatási irányelv az egyik legnagyobb kihívás, amivel az EU-nak eddig szembe kellett néznie, és amelynek jelenlegi változata egy igen törékeny megállapodáson alapul. A biztos reményét fejezte ki, hogy a képviselők nem nyúlnak a szöveghez és az irányelvet novemberben elfogadják.

McCreevy nyilatkozatában a parlamenti jelentéstevő, Evelyne Gebhardt német képviselő ténykedésére utalt, aki 11 kiegészítést fűzött a tervezethez. Gebhardt szerint azonban a kiegészítések csak „technikai” kérdéseket érintenek, és nagyobb átláthatóságot kívánnak biztosítani néhány kérdésben, mint például abban, hogy a szociális szolgáltatások az irányelv hatálya alá tartozzanak-e. Gebhardt kijelentette: nem áll szándékában felborítani a kompromisszumot, de hangsúlyozta: a Parlamentnek nem szabad további engedményeket tennie.

A McCreevy-hez hasonlóan nyilatkozó finn EU elnökség szerint a javasolt változtatások felborítanák az évek alatt kialkudott eredményt. Néppárti politikusok szintén ellenzik az újabb módosításokat.

A szolgáltatási irányelvet a Parlament a két legnagyobb, a néppárti és a szocialista párt megállapodása után fogadta el.

A szolgáltatási irányelvet második olvasatban október 4-5-én tárgyalja az EP belső piaci bizottsága, míg a szavazásra október 23-án kerülhet sor. A plenáris ülés november 15-én szavaz a szabályozásról.