A megszokotthoz képest kisebb munkateher hárul a Luxemburgban székelő közösségi jogszolgáltató testületekre. Az október 23-tól október 27-ig tartó munkahét legfontosabb történése az Elsőfokú Bíróság tárgyalása az Alitalia kontra Bizottság ügyben.

A T-301/01 számon zajló ügyben az Elsőfokú Bíróság ma, 2006. október 24-én tart tárgyalást. Az ügy előzménye, hogy 2000-ben, az Alitalia keresetének helyt adva, az Elsőfokú Bíróság megsemmisítette a Bizottságnak az olasz kormány által az Alitalia részére nyújtott támogatásról szóló határozatát (a T-296/97. sz. ügyben hozott ítélet). E határozatában a Bizottság az Alitalia tőkéjének megemelésére nyújtott támogatást csak meghatározott feltételekkel engedélyezte. Az Alitalia e feltételek miatt fordult az Elsőfokú Bírósághoz, amely az indokolási kötelezettség elmulasztása, illetve nyilvánvaló értékelési hibák elkövetése miatt megsemmisítette a Bizottság határozatát. A határozat megsemmisítését követően a Bizottság új határozatot hozott (a második határozat).

Az Alitalia most e második határozatot támadja az Elsőfokú Bíróság előtt, azt állítva, hogy a Bizottság azt – melynek tartalma lényegében megegyezik az első határozat tartalmával – nem volt jogosult meghozni a vizsgálati eljárás újbóli teljes körű lefolytatása nélkül. Az említett második határozatában a Bizottság azt állítja, hogy az eljárást csak attól a ponttól kezdődően kellett újra lefolytatnia, ahol a hibák ténylegesen felmerültek.