Az Alkotmánybíróság legközelebb október 30-án (hétfőn) tart teljes ülést. Ekkor tűzik napirendre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. § (1) be­kezdés f) pontja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIIII. évi törvény 25. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 17. § (6) bekezdés a) pontja és a 17. § (7) bekezdés első mondata alkotmányellenessé­gé­nek vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Határozatba foglalják a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése, 49. §-a, 50. § (2) bekezdése és 51. § (2) bekezdése, valamint 50. §-a és 51. § (4) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos véleményüket.

Az alkotmánybírák elé kerül az a tervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotott törvényt a tájékoztatási monopóliumok megakadályo­zásáról.

Megvitatják a házipénztáradóról szóló 2006. évi LX. törvény alkotmányosságát tá­madó indítványokat. A törvényt az Országgyűlés július 10-én fogadta el.

Napirenden lesz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § alkotmányosságával vizsgálata kapcsolatos határozattervezet.

Megtárgyalják a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (7) bekezdése „és a pedagógus besorolását meglévő iskolai végzettsége, illetve képesítése alapján kell elvégezni” szövegrésze alkotmányosságát támadó indítványt.

Kedden tűzik napirendre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 52. §-ával, illetőleg a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 1. § b) pontjával, valamint 8-13. §-aival összefüggésben benyújtott, mulasztásban megnyil­vánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Az alkotmánybírák megvitatják azt a határozattervezetet , amely arról szól, hogy az Országgyűlés a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben nem nyújtott haté­kony jogvédelmi eszközt a büntetőeljárásban résztvevő személyeknek a nyomozó hatóság és az ügyész számára megállapított törvényi határidők túllépése ellen.