Gyurcsány Ferenc miniszterelnök három jogi szaktekintélyt kért fel a gyülekezési törvény módosításának előkészítésére. A szakértők feladata, hogy megvizsgálják a tervezetet, megfelelően biztosítja-e az alapvető emberi jogokat és megfelel-e a nemzetközi emberi jogi egyezményeknek.

A miniszterelnök Ádám Antal nyugalmazott alkotmánybírót, professor emeritust, az állam és jogtudományok doktorát, a Nemzetközi Alkotmányjogi Társaság Végrehajtó Tanácsának tagját; Bán Tamást, az Alkotmánybíróság korábbi elnöki főtanácsadóját, az ENSZ Önkényes Letartóztatásokat Vizsgáló Bizottságának elnökhelyettesét és Tölgyessy Péter alkotmányjogászt, volt országgyűlési képviselőt, a hatályos Alkotmány egyik megalapozóját kérte fel a törvénytervezet véleményezésére.

A kormány összességében sem szigorítani, sem enyhíteni nem kíván a hatályos törvényi szabályozáson. A tervezett módosítás célja az, hogy egyértelművé váljon, a gyülekezési jog gyakorlásának célja a közügyek szabad, békés, és másokat a lehető legkevésbé zavaró megvitatása.

A gyülekezők számára jelentene garanciát, hogy a tervezet szerint a valóban spontán tüntetéseket a jövőben pusztán a bejelentés elmulasztása miatt nem oszlathatná fel a rendőrség, ugyanakkor az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az elhúzódó tüntetések bejelentési kötelezettségén változtatni szükséges: a hosszú rendezvények esetében ötnaponta kellene megismételni a bejelentést. A tömegrendezvényeken résztvevők biztonságának garantálása érdekében a választási kampány idején a jelöltek és a jelöltet állító szervezetek választási gyűléseit a rendes tüntetésekhez hasonlóan be kellene jelenteni.

Szabályozni kell azt az esetet, amikor több tüntetést egy helyszínre szerveznek. Ilyenkor csak abban az esetben tarthatók meg a rendezvények, ha azok biztonságosan elkülöníthetők. Ellenkező esetben a korábbi bejelentő tarthatná meg a rendezvényét. A törvényben biztosítani kell azt is, hogy a nemzeti ünnepek állami rendezvényein a méltóságteljes megemlékezést ne zavarhassák meg tüntetések.

Fontos szempont az új szabályok megalkotásánál, hogy a tüntetés szervezője tartsa be a közegészségügyi, környezetvédelmi szabályokat, valamint az este 22.00 és reggel 6.00 óra közötti időszakban a lakóépületek, iskolák, kórházak és szociális intézmények környezetében hangos tüntetést ne lehessen tartani.