Az Európai Tanács meghozta és kihirdette döntését az Európai Közösségeknek a Hágai Magánjogi Konferenciához történő csatlakozásáról. Az EU e döntés révén a konferencia teljes jogú tagja lett.

Az Európai Közösségek a csatlakozásról szóló döntés Mellékletében határozza meg azokat a területeket, ahol tagállamai közösen lépnek fel a konferencia tevékenységében.

Az egyes tagállamok helyett így a későbbiekben a Közösségek vesz részt a Konferencia jogfejlesztő tevékenységében a következő kérdéseket illetően:

  • az okiratok határokon átnyúló kiállításának és elismerésének fejlesztése és egyszerűsítése;
  • bizonyítás a peres és nem peres eljárásokban;
  • kereskedelmi és polgári bírói döntések elismerése és végrehajtása;
  • kollíziós jogszabályok kompatibilitásának megteremtése;
  • a polgári jogi viták hatékony megoldása előtt tornyosuló akadályok lebontása, szükség esetén a tagállami polgári eljárásjogok fejlesztése révén.