A szellemi tulajdon világszervezete (WIPO) a jövőben nagyobb figyelmet szentel a genetikai források és a szellemi tulajdonjogok kapcsolatának.

A genetikai erőforrások tényleges vagy potenciális értékkel bíró genetikai vagy biológiai anyagok. A genetikai erőforrások a közelmúltban főként a WTO előtt folyó tárgyalásokon merültek fel, a WIPO nem igazán foglalkozott a kérdéssel. Több fejlődő ország, így India és Brazília a hagyományos iparjogvédelem eszközeit felhasználva a TRIPs egyezmény hatálya alá kívánták vonni a genetikai erőforrásokat. Az Egyesült Államok ezzel szemben azt kívánta elérni, hogy a kérdéskör szabályai a WIPO keretei között kerüljenek kidolgozásra. A WIPO azonban a december elején nyilvánosságra hozott bizottsági jelentés előtt nem sok érdeklődést mutatott e terület iránt.

A WIPO szellemi tulajdonjogokkal és genetikai forrásokkal, hagyományos tudással és folklórral foglalkozó kormányközi munkacsoportja felhívta a szervezet titkárságát, hogy dolgozzon ki egy javaslattervezetet a kérdéskörben ellátandó feladatokról és alkosson képet a genetikai források jelenlegi helyzetéről. A bizottság erre alapozza majd a jövő júliusban kezdődő szakmai munkáját.

A javaslatot támogató szakdiplomaták szerint a genetikai forrásokra vonatkozó részletes szabályozás a WIPO keretén belül sokkal könnyebben kidolgozható, mint a WTO keretében, amely szervezet alapvetően a nemzetközi kereskedelem oldaláról közelíti meg a kérdést.

Továbbra sem eldöntött azonban, hogy a most megkezdett munka hozhat-e valódi eredményt, hiszen az ENSZ biodiverzitás egyezménye már előírja a genetikai erőforrások védelmét, a vonatkozó nemzetközi kereskedelmi szabályanyag kidolgozása pedig nem a WIPO feladata kellene, hogy legyen.