Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2006-ban az eddigi adatok szerint összesen közel 45 ezer munkáltató munkaügyi és munkabiztonsági ellenőrzését végezte el. Mindez 345.128 munkavállalót érintett.

Az OMMF munkatársai 2007-ben továbbra is a feketefoglalkoztatás visszaszorítása, a munkavállalók garanciális jogainak érvényesülése érdekében dolgoznak. Kiemelt feladatuk lesz a munkavállalók munkabérhez való jogának, valamint a külföldiek magyarországi munkavégzése szabályai teljesülésének vizsgálata. 2007. január 1-jétől létrejön az egységes munkavédelmi szervezet: az OMMF átveszi a munkaegészségügyi feladatokat az ÁNTSZ-től. Az OMMF a foglalkoztatási adatokat 2007. január 1-jétől az egyablakos bejelentési rendszer bevezetésével az APEH-től kapja meg. E szerint a munkáltatóknak az EMMA-adatokat csak az APEH-hez kell bejelenteni, melyeket az OMMF ellenőrzéseihez használhat.

Az OMMF 2006-ban is kiemelt célként kezelte a feketefoglalkoztatás következetes feltárását és visszaszorítását, a munkavállalók jogvédelmét és a munkabalesetek számának csökkentését. Elsősorban az autópálya-építkezéseket, az építő- és feldolgozóipari, a mezőgazdasági, valamint a kereskedelmi vállalkozásokat vizsgálták – azokat az ágazatokat, ahol gyakoriak a súlyos jogsértések és veszélyeztetések. Döntően helyszíni vizsgálatokat végeztek, együttműködésben a társhatóságokkal: a határ- és rendőrséggel, az APEH-hel. Nőtt az ellenőrzések kiszámíthatatlansága: egy-egy munkahelyre ismételten visszatértek, éjszaka, pihenőnapokon is. Az OMMF idei régiós átalakítása is segítette a magasabb színvonalú munkát.

Munkaügyi ellenőrzések során feketefoglalkoztatás miatt több mint 12.300 munkáltatónál, 42.276 fő munkavállalót érintően állapítottak meg jogsértést. A vállalkozások gyakran szegték meg durván az alapvető élet-és munkakörülményeket befolyásoló törvényi előírásokat. A munkaidő, valamint a munkabér szabályait 20-20.ezer alkalmazottat érintően hágták át. A munkaidő hanyag nyilvántartását 26.ezer fő esetében állapították meg. Munkabiztonsági ellenőrzések során a súlyos szabálytalanságok miatt összesen 40.ezer intézkedés született.

A kiszabott bírságok összege 7,18 milliárd forint, amelyből a 11.543 munkaügyi bírság értéke közel 5 milliárd forint. Munkavédelmi bírságot 1,3 milliárd forint értékben szabtak ki, összesen közel négyezer esetben. Külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása miatt 717 millió forint befizetésére kötelezték a vizsgált cégeket 576 esetben. Eljárási bírságok és szabálysértések miatt mintegy 90-90 millió forintot szabtak ki, összesen közel nyolcezer alkalommal.

A kiszabott pénzbírságok behajtásában látványos eredmények születtek. A munkaügyi ellenőrzések nyomán 2006-ban már 2 milliárd forintot, míg 2005-ben 1,6 milliárd forintot fizettek be. Munkabiztonsági pénzbírságokra 2006-ban közel 740 millió forint folyt be a 2006-os 512 millió forinthoz képest.

Az OMMF a második félévben felülvizsgálta jogalkalmazási gyakorlatát annak érdekében, hogy csak a munkaügyi szabályok durva és tudatos megszegése eredményezze a közbeszerzésből és az állami támogatásokból való kizárást. A súlyos jogsértések azonban minden esetben anyagi szankciót vontak maguk után, enyhébb esetben csak figyelmeztettek vagy a szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozatot hoztak. Az állampolgári bejelentések száma nőtt annak nyomán, hogy a munkaügyi jogsértéseket 2006. szeptember 23-ától nyilvánosságra hozzák. Az OMMF partnerségi együttműködést hirdetett az SZMM támogatásával a munkáltatókkal, a munkavállalókkal és érdekképviseleteikkel, szakmai szervezeteikkel, melyben szorgalmazta, hogy a törvényességet betartó partnerek mint megbízható társak foglalkoztatására kerüljön sor szélesebb körben.