Az év elején megjelent az Alapítvány a jogközelítésért és jogharmonizációért által kiadott Debreceni Jogi Mûhely új száma.

A IV. évfolyam 1. szám tartalomjegyzéke:

Köszöntõ

Tanulmányok:

Tibor Walter: Die Entstehung des modernen deutschen Verwaltungsrechts (Lebenswerk Otto Mayers) (német nyelvû tanulmány) [A tanulmányhoz készült rövid összefoglaló (magyar nyelven) Walter Tibor: A modern német közigazgatási jog létrejötte (Otto Mayer életmûve)]

Árva Zsuzsanna: A közigazgatási büntetõjog fejlõdése a német jogban

Nyilas Anna: Az ítélkezési szabály, mint az eljárásjogok létezését megalapozó kategória Hart szabály-elméletében

Csûrös Gabriella: Az államhatalmi ágak elválasztása az ókortól a XIX. század második feléig

Hallgatói tanulmányok:

Andorkó Imre: A magyar versenyjogi fogyasztóvédelem „fogyasztó” szemlélete a Versenytanács joggyakorlatában

Aranyi Péter: Az on-line felhasználási folyamat szereplõinek felelõsségi kérdéseirõl

Recenziók, beszámolók

Szikora Veronika: Papp Tekla: Atipikus szerzõdések (Recenzió)

Fazekas Flóra: Beszámoló dr. Papp Mónika doktori disszertációjának kutatóhelyi vitájáról

A számunot szerkesztette: Szikora Veronika

Honlap: http://www.law.klte.hu/jogimuhely