Idei első összeállításunkban 2007. január 19-ig bezárólag számolunk be a luxemburgi jogszolgáltató testületek által tárgyalt fontosabb és érdekesebb ügyekről

Jia (C-1/05)

A január 8-tól január 12-ig tartó munkahét első fontosabb történése a Jia (C-1/05) ügyben való ítélethirdetés lesz január 9-én. Az ügy Svédországban benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelme alapján bontakozott ki: a turistavízummal rendelkező Jia asszony 2003-ban azzal indokolta a bevándorlási hivatalhoz beadott kérelmét, hogy fia egy Svédországban vállalkozóként tevékenykedő német (tehát közösségi) állampolgár házastársa. 2004 áprilisában a Migrationsverket azért utasította el Jia asszony kérelmét, hogy a tartózkodási engedély kiállításához a közösségi jog által megkívánt “gazdasági függőség”, azaz az eltartottság ténye, esetében nem volt megállapítható. Jia asszony ezen elutasító határozat ellen keresetet nyújtott be egy svéd bírósághoz, amely több kérdést tett fel az Európai Bíróságnak.

A svéd bíróság először is azt kérdezi, hogy harmadik állam polgárának, aki uniós polgár családtagja, állandó tartózkodási joga a Közösségen belüli jogszerű tartózkodásától függ-e. Arra is választ vár, hogy az előbbi kérdésre adandó esetleges igenlő válasz esetén a jogszerű tartózkodáshoz szükséges-e, hogy az érintett személy olyan érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezzen, amely lehetővé teszi számára a tagállamok egyikében történő állandó tartózkodást, vagy elegendő az, ha a tartózkodási engedély kérelmezője – mint jelen esetben – érvényes vízummal rendelkezik.

Laval un Partneri (C-341/05)

Január 9-én tárgyalás lesz a Laval un Partneri (C-341/05) ügyben. A Laval un Partneri Ltd egy lett cég, mely 2004 májusában, tehát már Lettország EU-hoz való csatlakozását követően, a cég Lettországból munkásokat küldött ki Svédországba.

Az eljáró svéd munkaügyi bíróság előzetes döntéshozatali eljárás keretében azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy összeegyeztethető-e az EK-Szerződés szolgáltatásnyújtás szabadságáról valamint az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló rendelkezéseivel az, ha a szakszervezetek megpróbálják, blokád formáját öltő kollektív fellépéssel a külföldi szolgáltatásnyújtót a fogadó országban arra kényszeríteni, hogy aláírjon egy a munka- és foglalkoztatási feltételekre vonatkozó kollektív szerződést, ha a fogadó ország jogszabályai nem tartalmaznak kifejezett rendelkezéseket a kollektív szerződésben alkalmazandó munka- és foglalkoztatási feltételekről.

Ünnepélyes ülés

2007. január 12-én, 18 órától a Bíróság ünnepélyes ülést tart a Bíróság és az Elsőfokú Bíróság román és bolgár bíráinak eskütétele alkalmából.

Perez Naranjo (C-265/05)

A jövő héten, 2007. január 16-án jelenik meg a Bíróság Perez Naranjo (C-265/05) ügyben hozot ítélete, melynek fő kérdése, hogy megtagadható-e a francia kiegészítő nyugellátás kifizetése azon az alapon, hogy a kérvényező lakóhelye nem Franciaországban van?

Brzeziñski (C-313/05)

Maciej Brzeziñski, 2004 júniusában, egy 1989-ben gyártott, Volkswagen Golf II típusú gépjárművet vásárolt Németországban, melyet Lengyelországban kívánt forgalomba helyezni, ezért megfizette a kb. 200 eurót kitevő lengyel jövedéki adót. A gépjármű vételára – 15 éves autóról lévén szó, így a fenti 65%-os adókulccsal visszaszámolva – kb. 300 euró volt. M. Brzeziñski azonban ezzel egyidejűleg kérte a befizetett jövedéki adó visszatérítését, mivel álláspontja szerint annak kivetése az EK-Szerződés több cikkével is ellentétes. A vámhatóság a visszafizetési kérelmet elutasította, ezért M. Brzeziñski lengyel bíróságokhoz fordult.

Az ügyben eljáró varsói regionális közigazgatási bíróság (Wojewódzki S±d Administracyny w Warzawie) előzetes döntéshozatali eljárás keretében azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a fenti lengyel szabályozás összhangban van-e különösen az EK-Szerződés 90. cikkével, amely szerint a tagállamok nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre kivetett adónál magasabb belső adót.

Bizottság kontra Cseh Köztársaság (C-203/06 és C-204/06)

Ítélethirdetésre kerül sor ebben a két ügyben, ahol a Bizottság annak megállapítását kéri az Európai Bíróságtól, hogy a Cseh Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az orvosok illetve fogorvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi és fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló irányelvnek, vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit. Az ügyben tárgyalásra, illetve főtanácsnoki indítványtételre nem került sor. Ezen ítélet lesz egyébként – a C-204/06. sz. ügyben meghozandó ítélettel együtt – az első olyan ítélet, amelyet egy 2004-ben csatlakozott tagállam elleni kötelezettségszegési eljárás lezárásaként hoznak.

Al-Aqsa kontra Tanács (T-327/03)

2007. január 16., kedden az Elsőfokú Bíróság tart tárgyalást az Al-Aqsa kontra Tanács (T-327/03) ügyben, melynek tárgya a terrorizmus elleni küzdelem és a terorszervezetek pénzeszközeinek befagyasztása.

2003. június 27-én az Al-Aqsa nevű szervezet is felkerült az EU terroristagyanús személyeket tartalmazó listájára. A hollandiai bázisú Al-Aqsa önmagát olyan szociális jóléti intézményként definiálja, melynek célja a palesztinok szociális és életkörülményeinek javítása. Ennek keretében Izraelben, Ciszjordániában és a Gázai-övezetben is különféle szervezetekkel áll kapcsolatban humanitárius segítségnyújtás céljából. Azt állítja magáról, hogy politikai tevékenységet nem folytat. Az Al-Aqsa most a pénzeszközei befagyasztását elrendelő határozat megsemmisítését kéri az Elsőfokú Bíróságtól.

Wal-Mart Stores kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) (T-129/05)

2007. január 17-én, szerdán az Elsőfokú Bíróság Wal-Mart Stores kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) (T-129/05) ügyet is tárgyalni fogja. Az amerikai kiskereskedelmi óriás, a Wal-Mart a “WAL-MART” szóvédjegy közösségi védjegyként való bejegyzését kérte az OHIM-tól. A bejegyzési kérelem ellen a spanyol Sánchez Villar felszólalást nyújtott be arra hivatkozva, hogy a bejegyezni kívánt szóvédjegy megegyezik a már létező “WAL-MART” spanyol szóvédjeggyel, amelyet a kertészeti munkákhoz használt gépek tekintetében jegyeztek be. Az OHIM szinte minden termékcsoport tekintetében bejegyezte a Wal-Mart javára közösségi védjegyként a kérdéses szóvédjegyet, azonban megtagadta annak bejegyzését a kertészeti munkákhoz használt gépek tekintetében. A Wal-Mart e határozat ellen nyújtott be fellebbezést az Elsőfokú Bírósághoz.