Az Alkotmánybíróság a jövő héten folytatja az úgynevezett Gyurcsány-csomagot támadó indítványok tárgyalását. Kedden két ilyen határozattervezet is napi­rendre kerül: az egyik az élet- és nyugdíjbiztosítások adóked­vez­ményével kapcsolatos szabályozást, míg a másik a kamatadó alkotmányosságát vizsgálja.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén megvitatja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdése, to­vábbá a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 201. § (1) bekezdésének hivat­kozott részei alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Napirenden lesz a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 9. § (2) bekez­dés első mondata alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Határozat készül az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvénnyel össze­függésben benyúj­tott, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában.

Kedden kerül a teljes ülés elé a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. § (4) és (5) bekezdése alkotmányosságát elemző hatá­rozattervezet.

Megkezdi a testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvények az egyes pénzügyi tár­gyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 7. § -val módosított 44. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát. Az indítványozók az élet- és nyugdíjbiztosítás adókedvezményével kapcsolatos szabályozást kifogásolják.

Ugyancsak először tárgyalja a teljes ülés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 14. §-ával módosított 65. §-a alkotmányosságát megkérdőjelező in­dítványokat. Az érintett rendelkezés a kamatadó szabályait részletezi.