Viviane Reding biztos és Margot Wallström alelnök az Európai Unió médiavilágának sokszínűségét érintő háromlépéses stratégiát mutatott be a Bizottságnak, válaszul az Európai Parlamentnek és a civil szervezeteknek a média koncentrálódásával és annak a pluralizmusra és a szólásszabadságra gyakorolt lehetséges hatásaival kapcsolatban hangoztatott folyamatos aggályaira.

A média az új technológiák megjelenéséből és a globális versenyből adódóan drámai változás előtt áll, eközben azonban a tagállamok és az Európai Unió egészének demokratikus fejlődése szempontjából létfontosságú a média sokszínűségének fenntartása” – mondta Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős biztos. – „Ehhez alaposan meg kell ismernünk napjaink médiavilágának gazdasági és jogi környezetét; három lépésből álló stratégiánknak éppen ez a célja.

Margot Wallström alelnök hozzátette: „A kommunikáció mint a polgárok közötti élénk és civilizált vita a demokrácia éltető eleme. A média ennek ütőerét jelenti, és az általa közölt információnak közérthetőnek, sokoldalúnak, kritikusnak, megbízhatónak, tisztességesnek és hitelesnek kell lennie.

A Reding biztos és az intézményi kapcsolatokért és a kommunikációs stratégiáért felelős Wallström alelnök által jegyzett három lépés követi a 2005-ös liverpooli audiovizuális konferencián elhangzott javaslatokat, és kijelöli a haladási irányt a politikai szempontból kényes területen.

A „Reding–Wallström stratégia” szerint a médiapluralizmus ügye jelentősen túlmutat a média-tulajdonviszonyok kérdésén; olyan változatos információkhoz jelent hozzáférést, amelyek révén az állampolgárok egyetlen hírforrás túlzott befolyása nélkül alkothatnak véleményt. Az állampolgárok olyan átlátható mechanizmusokra is igényt tartanak, amelyek garantálják a média alapvető függetlenségét.

Már a Bizottság által 2005 decemberében benyújtott, „határok nélküli audiovizuális médiaszolgáltatásokkal” kapcsolatos új irányelvjavaslat is a média sokszínűségét támogatja. Az irányelv ugyanis annak biztosítására kötelezné a tagállamokat, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a nemzeti kormányoktól és az audiovizuális médiaszolgáltatóktól függetlenül működhessenek. A Bizottság erre vonatkozó javaslatát az irányelv második olvasata során, 2007 első félévében vitatják meg.

A Bizottságnak ma bemutatott „Reding–Wallström stratégia” három lépésből áll:

  • A Bizottság belső munkadokumentuma a médiapluralizmusról (már ma bemutatták). Áttekinti a külső felek és szervezetek által a sokszínűség fokozására irányuló erőfeszítéseket, elsősorban az Európa Tanács által végzett kulcsfontosságú munkát, és röviden kiinduló összefoglalást nyújt a tagállamok audiovizuális és nyomtatottsajtó-piacáról. A kiindulópontként szolgáló elemzés tájékoztatást ad a nemzeti média-tulajdonviszonyokra vonatkozó rendeletekről és a 27 tagállam rendkívül eltérő szabályzási modelljeiről is.
  • Az EU tagállamaiban megvalósuló médiapluralizmusról készült független felmérés (2007-ben) meghatározza és próbára teszi az EU-tagállamokban a médiapluralizmust mérő konkrét és objektív mutatókat.
  • Az EU-tagállamokban megvalósuló médiapluralizmusra vonatkozó mutatókról szóló bizottsági közlemény (2008-ban), amellyel kapcsolatban széles körű nyilvános konzultációra kerül sor. Ez a dokumentum – pl. egy további tanulmány keretében – tovább fejleszthető a médiapluralizmus-mutatók alkalmazási lehetőségének értékelésévé.

A folyamat során az alapvető jogokkal foglalkozó biztosi csoport, illetve az Európai Parlament és a Tanács mindvégig tájékoztatást kap.